№ 1(8) (2017)

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ДОСВІД АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ V ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ PDF
Володимир Федорович Савченко, Діана Вадимівна Пустовойт 9-13
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Максим Юрійович Демченко, Каріна Миколаївна Горбенко 14-17
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ PDF
Олена В’ячеславівна Товстиженко, Каріна Миколаївна Горбенко 18-23
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ PDF
Олена В’ячеславівна Товстиженко, Діана Вадимівна Пустовойт 24-28
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Леонід Миколайович Клінцов, Володимир Іванович Гур’єв 29-35
ВПЛИВ МЕНТАЛЬНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НА ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергій Володимирович Гонта 37-41

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ВРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ У ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Георгіївна Боронос, Константин Анатолійович Федченко 42-48
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ PDF
Оксана Вікторівна Кощій 49-53
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Олена Олександрівна Зеленська, Юлія Валеріївна Краснянська 54-63
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ PDF
Сергій Миколайович Хмелевський, Альона Анатоліївна Бондарчук 64-69

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ НИМИ PDF
Лариса Олексіївна Коваленко, Дарія Сергіївна Жданюк 70-77
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Лариса Олексіївна Коваленко, Валерія Ігорівна Тимошенко 78-86
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Олена В’ячеславівна Товстиженко, Каріна Миколаївна Горбенко 87-91

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МАРКЕТИНГ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ PDF
Юрій Михайлович Карпенко, Світлана Генадіївна Суворова 92-97