СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Лариса Олексіївна Коваленко Чернігівський національний технологічний університет
  • Валерія Ігорівна Тимошенко Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

амортизація, амортизаційна політика, основні засобі, інвестиції, інноваційний розвиток

Анотація

У статті розкрито основні проблеми формування ефективної амортизаційної політики на промислових підприємствах України, можливість використання іноземного досвіду. Висвітлені три основні концепції амортизації, які використовуються в нашій країні та за кордоном. Наведено аналіз амортизаційної політики підприємств промисловості. Запропоновані основні заходи реформування амортизаційної політики.

Біографії авторів

Лариса Олексіївна Коваленко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Валерія Ігорівна Тимошенко, Чернігівський національний технологічний університет

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Бабяк, Н. Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств / Н. Д. Бабяк // Фінанси України. – 2001. – № 11. – C. 34-40.

Бакай, В. Й. Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємства [Електронний ресурс] / В. Й. Бакай, О. В. Бедін // Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9 (33). Ч. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/en_oif/2012_ 9_1/5.pdf.

Городянська, Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу : монографія / Л. В. Городянська. – К. : КНЕУ, 2008. – 224 с.

Жердєв, Є. Методичні засади формування амортизаційної політики на підприємствах [Електронний ресурс] / Є. Жердєв // Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. – Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-zasadi-formuvannyaamortizaciynoi-politiki-na-pidpriemstvah.html.

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Орлов, П. А. Амортизаційна політика як інструмент активізації інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств / П. А. Орлов, С. П. Орлов // Інновації: проблеми науки і практики : монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – С. 317-335.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 / Україна. Міністерство фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Скоморохова, С. Ю. Сучасна концепція амортизаційної політики підприємства / С. Ю. Скоморохова, С. М. Ніколаєнко, Л. В. Гейвич // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 4. – С. 65-67.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА