Про журнал

Галузь та проблематика

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки,
функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної
економіки, регіонального розвитку.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Наказ МОН №893 від 04.07.2013 р. зі змінами від 06.03.2015 р. №261) Журнал з 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) Журнал з 2015 року включено до міжнародної бази періодики Ulrich Журнал за ліцензійованим договором №394-06/2015 від 08.06.2015 року включено до Російського індексу наукового цитування(РІНЦ) Журнал з 2015 року включено до наукометричної бази Google Академія Редакційна колегія: О. І. Гонта доктор економічних наук, професор, (головний редактор); А. В. Кунденко кандидат економічних наук, доцент відповідальний редактор); І. С.Каленюк доктор економічних наук, професор; Л. Л. Антонюк доктор економічних наук, професор; С. М. Вдовенко доктор наук з державного управління, доцент; О. А. Грішнова доктор економічних наук, професор; Р. Дьякон доктор економічних наук, професор; М. Живитере доктор економічних наук, професор; В. П. Ільчук доктор економічних наук, професор; В. М. Левківський доктор економічних наук, професор; А. М. Поручник доктор економічних наук, професор; В. Ф. Савченко доктор економічних наук, професор; В. Б.Тропіна доктор економічних наук, доцент; О. В. Тополь доктор економічних наук, доцент; К. В. Корсак доктор філософських наук, професор; А. І. Мельник доктор філософських наук, доцент; Ю. В.Кирилюк кандидат економічних наук, доцент; Л. О. Коваленко кандидат економічних наук, професор; В. В. Гливенко кандидат економічних наук, доцент; Н. В. Мороз відповідальний секретар.