Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.

ISSN 2223-1633 

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська,англійська

Засновник: ЧНТУ

О. І. Гонта доктор економічних наук, професор,
(головний редактор)

А. В. Кунденко кандидат економічних наук, доцент (відповідальний редактор)

Н. В. Мороз  відповідальний секретар

Телефон: (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1(8) (2017): ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ДОСВІД АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ V ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ PDF
Володимир Федорович Савченко, Діана Вадимівна Пустовойт 9-13
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Максим Юрійович Демченко, Каріна Миколаївна Горбенко 14-17
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ PDF
Олена В’ячеславівна Товстиженко, Каріна Миколаївна Горбенко 18-23
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ PDF
Олена В’ячеславівна Товстиженко, Діана Вадимівна Пустовойт 24-28
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Леонід Миколайович Клінцов, Володимир Іванович Гур’єв 29-35
ВПЛИВ МЕНТАЛЬНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НА ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергій Володимирович Гонта 37-41

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ВРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ У ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Георгіївна Боронос, Константин Анатолійович Федченко 42-48
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ PDF
Оксана Вікторівна Кощій 49-53
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Олена Олександрівна Зеленська, Юлія Валеріївна Краснянська 54-63
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ PDF
Сергій Миколайович Хмелевський, Альона Анатоліївна Бондарчук 64-69

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ НИМИ PDF
Лариса Олексіївна Коваленко, Дарія Сергіївна Жданюк 70-77
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Лариса Олексіївна Коваленко, Валерія Ігорівна Тимошенко 78-86
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Олена В’ячеславівна Товстиженко, Каріна Миколаївна Горбенко 87-91

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МАРКЕТИНГ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ PDF
Юрій Михайлович Карпенко, Світлана Генадіївна Суворова 92-97