АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Андрій Федоренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інформаційна сфера; державна політика; розвиток, забезпечення; національна економіка; стратегія

Анотація

В статті автором сформовано теоретико-методологічну основу забезпечення розвитку інформаційної сфери економіки країни, яку розгорнуто у площині інституційно-системного підходу з визначенням ключових характеристик такого розвитку, виокремленням його закономірностей, взаємозв’язків і залежностей та представлена у відповідній концепції, конкретизації її завдань, напрямів та інфраструктурних компонентів. Це дозволило сформувати наукові передумови для обґрунтування стратегічних імперативів перспективного розвитку інформаційної сфери національної економіки та нарощення її внеску в суспільне виробництво. Розроблено методологічну схему формування та реалізації стратегії забезпечення розвитку інформаційної сфери економіки України, діалектика якої представлена через взаємопов’язані етапи і процедури (розробка системи цілей забезпечення розвитку інформаційної сфери; комплексний аналіз розвитку інформаційної сфери; побудова моделі проблемних ситуацій; визначення стратегічних альтернатив; корегування початкової версії; план поточних та довгострокових заходів щодо реалізації стратегії), що враховують сучасний стан функціонування інформаційної сфери національної економіки та множину соціально-економічних і територіально-галузевих факторів впливу. Це дозволило формалізувати цільові орієнтири розвитку зазначеної сфери, визначити сукупність можливостей нарощення кількісних та якісних показників її функціонування.

Біографія автора

Андрій Федоренко , Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Ястремський, О. І. Моделювання економічного ризику / О. І. Ястремський. – Київ : Либідь, 1992. – 176 с.

Ліпкан, В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський – Київ : КНТ, 2006.

Голубєв, В. О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій / В. О. Голубєв, В. Д. Гавловський, В. С. Цимбалюк ; за заг. ред. Р. А. Калюжного. – Запоріжжя : Просвіта, 2001. – 252 с.

Марунич, А. В. Захист інформації як основна складова економічної безпеки підприємства / А. В. Марунич // Управління розвитком. – 2014. – № 14. – С. 130-132.

Гордієнко, С. Б. Методи та рекомендації забезпечення інформаційної безпеки консалтингової компанії / С. Б. Гордієнко, О. С. Микитенко, В. Г. Данильчук // Вісник ДУІКТ. – 2013. – № 1. – С. 104-107.

Петраков, С. І. Моделі державного регулювання інформаційної сфери: Закордонний досвід / С. І. Петраков // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 1. – С. 361-370.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ