ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Лариса Першко Інститут екології економіки і права, Ukraine

Ключові слова:

фінансова децентралізація; фінансова самостійність органів місцевого самоврядування; територіальні утворення; територіальні громади; місцеві бюджети; фіскальна децентралізація

Анотація

Статтю присвячено виявленню факторів забезпечення розвитку місцевих бюджетів України в умовах децентралізації. Реалізація реформ, направлених на трансформацію системи міжбюджетних відносин, серед своїх результатів має налічувати не лише досягнення оптимальної структури розмежування владних повноважень та функціональної відповідальності в системі бюджетних взаємовідносин, але й формування відповідних організаційно-економічних механізмів та нормативно-правових засад розвитку бюджетної сфери, нарощення фінансового потенціалу та напрямів розвитку місцевих бюджетів як основи забезпечення виконання місцевими органами самоврядування покладених на них обов’язків. Процеси формування та розвитку місцевих бюджетів вимагають дотримання послідовності дій та взаємозалежностей між компонентами, факторами та чинниками побудови ефективної ціле орієнтованої системи реалізації активної фіскальної політики на місцях з метою досягнення розвитку територіальних утворень.

Біографія автора

Лариса Першко , Інститут екології економіки і права

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та маркетингу

Посилання

Пpoeкт з регіонального врядування та poзвиткy Укpaïни «Фicкaльнa дeцeнтpaлiзaцiя в Укpaïнi: пoтoчний стан та необхідність peфopм». [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rgd.org.ua/resources/publications_list/ Fiscal_decentralization_in_Ukraine_UKR.pdf.

Клименко, О. М. Фiнaнcoвa дeцeнтpaлiзaцiя як ocнoвa poзвитку мicцeвoгo caмoвpядувaння / О. М. Клименко // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Том 29 (68). – № 5. – С.103-107.

Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 (у редакції від 16.11.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА