МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ДО ВИМОГ СОТ

Автор(и)

  • Ірина Ігнатьєва Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine
  • Аліна Сербенівська Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

Ключові слова:

маркетингові стратегії; адаптація до вимог СОТ; етапи розробки стратегії; конкурентні переваги

Анотація

У статті проаналізовано позитивні та негативні наслідки вступу України до СОТ для вітчизняних галузей економіки та окремих підприємств, враховуючи основні макроекономічні показники, що характеризують зовнішньоекономічну діяльність. Окреслені основні проблеми адаптації за десять років членства. Сформовані етапи розробки маркетингової стратегії для виходу підприємств на зовнішні ринки у відповідності до вимог СОТ.

Біографії авторів

Ірина Ігнатьєва , Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом

Аліна Сербенівська , Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

Посилання

Ларіна, Я. С. Маркетингові стратегії розвитку підприємств аграрного сектору України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. докт. экон. наук: 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Я. С. Ларіна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – 20 c.

Вступ до СОТ – це не свято, а постійний переговорний процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/24984675.html (дата звернення: 21.06.2018).

Те, чого ви, можливо, не знали про Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://slavdelo.dn.ua/ 2018/10/16/251969/ (дата звернення: 17.07.2018).

Статистичний щорічник України за 2017 рік [Електронний ресурс] / за ред. І. Є. Вернера ; відп. за випуск О. А. Вишневська ; Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 22.06.2017).

Регіони України. 2006 рік : стат. зб. : у 2-х ч. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 22.06.2017).

Україна в СОТ 10 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=00055263-dcbf-405e-8d71-c7da7abaa3c9&title=UkrainaVSot10-Rokiv&isSpecial=true (дата звернення: 16.07.2018).

Hannah, L. Concentration in modern industry: Theory, Measurement and the UK Experience / L. Hannah, J. A. Ray. – London, 1977.

Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика: монографія / І. А. Ігнатьєва. – Київ : Знання України, 2005. – 250 с.

Ignatieva, І. А. New paradigms of strategic management of industrial enterprises under conditions of market transformations / І. А. Ignatieva, R. V. Yankovoy // Аctual problems of economics. – 2012. – № 127. – C. 157-164.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ