ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Аліна Пінчук Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

державна політика; управління; сталий розвиток; аграрний сектор; фактори

Анотація

У результаті теоретичного узагальнення та порівняння поглядів провідних науковців до визначення змісту факторів формування державної політики сталого розвитку сільського господарства обґрунтовано власний підхід. Встановлено, що для формування державної політики сталого розвитку сільського господарства в Україні необхідно мати чітке уявлення про структуру сталого потенціалу сільського господарства, взаємозв’язки між його компонентами, про систему та фактори, що дозволяють найбільш повно й ефективно реалізувати на практиці закладені в ньому можливості. З метою формування ефективної державної політки сталого розвитку сільського господарства запропоновано класифікацію факторів, які на неї впливають: продуктивність заходів (сповільнюючи, імпульсивні); спосіб впливу (архітектурні, перешкоджаючі); склад інфраструктури (виробничо-технологічні, фінансові, інформаційно-комунікаційні, кадрове забезпечення); за масштабом впливу (фактори глобального рівня, макрорівня, мезорівня, мікрорівня).

Біографія автора

Аліна Пінчук , Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, директор Навчально- наукового інституту економіки

Посилання

Гурочкіна, В. В. Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту / В. В. Гурочкіна // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 5 (21). – С. 51-57.

Манойленко, О. В. Управління інноваційними процесами: формування методичного підходу до подолання бар’єрів розвитку / О. В. Манойленко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 139-158.

Никифоров, А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління : монографія / А. Є. Никифоров. – Київ : КНЕУ, 2010. – 420 с.

Потенціал розвитку і перспективи відродження сільських територій в умовах сучасних реформ: науково- аналітична доповідь / під ред. В. Борщевського. – Львів, 2017. – 43 с.

Череп, А. В. Управління інноваційними процесами на підприємстві: сучасні підходи та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 4. – С. 43-46.

Shestakovska, T. Competitiveness of the agrarian business in the context of maintenance of leadership positions on the market / T. Shestakovska, N. Durglishvili, S. Kushnir // Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018) Advances in Social Science, Education and Humanities Research / ed. W. Strielkowski. – 2018. – ol. 217. – Р.177-184.

Myshchak, I. Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвитку в Україні / I. Myshchak // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2018. – № 6. – С. 34-43. – Режим доступу : https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ