СТАН РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Ярина Юхман Українська інженерно-педагогічна Академія МОН України, Ukraine

Ключові слова:

промислові підприємства; машинобудівні підприємства; інвестування; розвиток

Анотація

Низький рівень конкурентоспроможності машинобудівної продукції є фундаментальним чинником високої собівартості продукції, що призводить до зниження рентабельності та конкурентоспроможності. Для оновлення основних засобів машинобудівних підприємств недостатньо надходжень від внутрішньої торгівлі продукцією машинобудування. Дослідженню стану розвитку промислових машинобудівних підприємств в сучасних умовах присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних науковців. Для цього необхідно розробляти та впроваджувати програми з розвитку машинобудівних підприємств для підвищення потенціалу даних підприємств, залучати кваліфіковані кадри, проводити модернізацію та залучувати додаткові інвестиції.

Біографія автора

Ярина Юхман , Українська інженерно-педагогічна Академія МОН України

асистент кафедри економіки та менеджменту

Посилання

Ареф’єва, О. В. Структурні перетворення на промислових підприємствах як фактор сталого розвитку / О. В. Ареф’єва // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2014. – № 2. – С. 36-43. 2. Мазуренок, О. Тенденції розвитку машинобудівної галузі України в аспектах державної політики / О. Мазуренок // Схід. – 2018. – № 2. – С. 19-24.

Пігуль, Н. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України / Н. Г. Пігуль, Є. І. Пігуль // Економіка і суспільство. – 2018. – № 15. - С. 444-449.

Петришин, Н. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств / Н. Я. Петришин // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 173-184.

Прохорова, В. В. Формування системи управління конкурентною стійкістю машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Прохорова, С. П. Кобець // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія : Економіка. – 2013. – Т. 14, Вип. 266. – С. 189-197. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpdduu_2013_14_266_23.

Прохорова, В. В. Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу : монографія / В. В. Прохорова, В. І. Чобіток; МОНМС України, Укр. інж.-пед. акад. - Харків : НТМТ, 2012. - 247 c.

Чобиток, В. И. Оценка уровня конкурентоспособности отечественных машиностроительных предприятий / В. И. Чобиток // Вестник национального технического университета “ХПИ”: сб. науч. трудов.. – 2010. – № 64. – С. 56–65.

Чобіток В. І. Методи оцінки потенціалу конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / В. І. Чобіток // Экономика и управление. – 2011. – № 5. Тем. вып. “Технический прогресс иэффективность производства” – С. 168-174.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ