МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Автор(и)

  • Сергій Селютін Національної Академії Аграрних Наук, Ukraine

Ключові слова:

тваринництво; аграрне виробництво; стратегічне управління; організаційно-економічний механізм; ефективність

Анотація

У статті визначено, що механізм стратегічного управління виробництвом безпоосередньо продукції тваринництва певним чином стримує його стійкий розвиток, має досить затратний характер, не сприяє стимулюванню структурної трансформації та зростання продуктивності, цим самим не зацікавлює виробників у забезпеченні розвитку тваринництва. Визначено концептуальний підхід до становлення і реалізації дієвого організаційно-економічного механізму із інноваційним розумінням процесу стратегічного управління, планування і їх взаємодії у напрямку розвитку галузі тваринництва. Концепція реалізації організаційно-економічного механізму є цілісною системною для розробки ефективного механізму оптимального поєднання процесу державного регулювання і стратегічного управління суб’єктами господарювання. Визначені основні положення процесу удосконалення системи забезпечення стратегічного управління продукцією тваринництва, які повинні бути інтегровані у функції органів влади управління виробництвом продукції тваринництва, що зумовлюватиме відповідно усі інші елементи процесу організації управління (динамічну структуру, чисельність, зайнятість тощо).

Біографія автора

Сергій Селютін, Національної Академії Аграрних Наук

Здобувач, науковий співробітник Прилуцької дослідної станції Інституту садівництва

Посилання

Череп, А. В. Управління інноваційними процесами на підприємстві: сучасні підходи та перспективи / А. В. Череп // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 4. – С. 43-46.

Довгань, Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П.Артеменко – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.

Малік, М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2008. – № 5. –С. 51–55.

Карасова, Н. А. Реновація основних засобів сільськогосподарських підприємств та підприємств у лізингових умовах / Н. А. Карасова // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 244. – С. 539-546.

Щербата, М. Ю. Управління оборотними активами молокопереробних підприємств АПВ / М. Ю. Щербата // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 1. – С. 155-159.

Митяй, О. В. Альтернативні джерела підтримки та зміцнення економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери / О. В. Митяй // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Економічні науки”. – 2014. – Вип. 9-1; Ч. 1. – С. 57-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ