ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Максим Юрійович Демченко, Каріна Миколаївна Горбенко

Анотація


Стаття присвячена висвітленню деяких аспектів проблематики фінансово-кредитного механізму сприяння підприємництву в Україні. Виявлено вплив вартості кредитів на економічну діяльність. Розглянуто науково-методичні підходи до пошуку шляхів удосконалення кредитних взаємовідносин між банками та підприємствами.

Ключові слова


господарські товариства; комерційні банки; фінансово-кредитна підтримка

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua.

Грошово-кредитна статистика [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного банку України – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id=71195.

Батковський, В. А. Проблеми кредитування малого підприємництва / В. А. Батковський // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 4. – С. 28–32.

Процентная ставка по кредиту - список стран [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.tradingeconomics.com.

Список країн за ВВП (номінал) [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Список_країн_за_ВВП_(номінал).
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць