ДОСВІД АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ V ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ

Володимир Федорович Савченко, Діана Вадимівна Пустовойт

Анотація


Досліджено особливості моделей активізації інноваційної діяльності у провідних країнах світу. Проаналізовані фактори, які сприяють стимулюванню національних інноваційних процесів. Встановлено, що активізація інноваційної діяльності в значній мірі диверсифікована залежно від впливу держави, тісно пов’язана із соціально-економічним розвитком, науковим потенціалом та ресурсними можливостями.

Ключові слова


інноваційна активність; інноваційна діяльність; технологічний уклад; високотехнологічна продукція; венчурний бізнес; стимулювання інновацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Веснин, В. Р. Стратегическое управление / В. Р. Веснин. – М. : Проспект, 2014. – 328 с.

Гончаренко, Л. П. Менеджмент инвестиций и инноваций / Л. П. Гончаренко. – М. : КНОРУС, 2013. – 160 с.

Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 168 с.

Леонтьев, Л. И. О формах и методах стимулирования инновационной деятельности: монография / Л. И. Леонтьев. – М. : Ин-т соц.-полит. исслед. РАН, 2001. – 48 с.

Онишко, С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 434 с.

Петрова, І. Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія / І. Л. Петрова, Т. І. Шпильова, Н. П. Сисоліна: за наук. ред. проф. І. Л. Петрової. – К. : Дорадо, 2010. – 320 с.

Савченко, В. Ф. Національна економіка: навч. посібник / В. Ф. Савченко. – 2-е вид. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ, 2014. – 134 с.

Федоренко, І. Л. Інструменти державної інноваційної політики: світовий досвід / І. Л. Федоренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №3(82). – С. 79-81.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць