ДОСВІД АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ V ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ

Автор(и)

  • Володимир Федорович Савченко Чернігівський національний технологічний університет
  • Діана Вадимівна Пустовойт Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

інноваційна активність, інноваційна діяльність, технологічний уклад, високотехнологічна продукція, венчурний бізнес, стимулювання інновацій

Анотація

Досліджено особливості моделей активізації інноваційної діяльності у провідних країнах світу. Проаналізовані фактори, які сприяють стимулюванню національних інноваційних процесів. Встановлено, що активізація інноваційної діяльності в значній мірі диверсифікована залежно від впливу держави, тісно пов’язана із соціально-економічним розвитком, науковим потенціалом та ресурсними можливостями.

Біографії авторів

Володимир Федорович Савченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, голова вченої ради, кафедра економічної теорії

Діана Вадимівна Пустовойт, Чернігівський національний технологічний університет

студентка фінансово-економічного факультету

Посилання

Веснин, В. Р. Стратегическое управление / В. Р. Веснин. – М. : Проспект, 2014. – 328 с.

Гончаренко, Л. П. Менеджмент инвестиций и инноваций / Л. П. Гончаренко. – М. : КНОРУС, 2013. – 160 с.

Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 168 с.

Леонтьев, Л. И. О формах и методах стимулирования инновационной деятельности: монография / Л. И. Леонтьев. – М. : Ин-т соц.-полит. исслед. РАН, 2001. – 48 с.

Онишко, С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 434 с.

Петрова, І. Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія / І. Л. Петрова, Т. І. Шпильова, Н. П. Сисоліна: за наук. ред. проф. І. Л. Петрової. – К. : Дорадо, 2010. – 320 с.

Савченко, В. Ф. Національна економіка: навч. посібник / В. Ф. Савченко. – 2-е вид. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ, 2014. – 134 с.

Федоренко, І. Л. Інструменти державної інноваційної політики: світовий досвід / І. Л. Федоренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №3(82). – С. 79-81.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ