ВПЛИВ МЕНТАЛЬНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НА ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сергій Володимирович Гонта

Анотація


Для ефективного економічного розвитку кожної країни важливо враховувати не лише економічні та політичні чинники, але і ментальні особливості. Необхідність їх ідентифікації, обґрунтування та дослідження впливу на економічну систему зумовлює актуальність теми дослідження. Стратегія трансформації структури національного господарства України має формуватися з урахуванням особливостей ментальних детермінант її розвитку. В статті обґрунтовується важливість врахування ментальних особливостей суспільства, та їх вплив на трансформаційні перетворення. Зокрема, економічної ментальності: рис, які стосуються економічних процесів, однак які, за своєю природою є частиною загальних ментальних характеристик нації.

Ключові слова


національна економіка; структура національної економіки; ментальність; ментальні детермінанти; економічна ментальність; етнометрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Артеменко, А. В. Глобальна, економічна та соціокультурна зумовленість утвердження ціннісних засад світової економіки у пострадянському господарстві / А. В. Артеменко // 6 Всеукр. наук.-практ. конф. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. – 2015. – С. 222-229.

Бондаренко, О. В. Соціально-економічний культурний процес в Україні: національний вимір / О. В. Бондаренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. XXVIIІ. – С. 313-319.

Мельник, А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку / А. Мельник, А. Васіна // Журнал Європейської економіки. – 2010. – Том 9. – № 1. – С. 37-58.

Мироненко, В. Большой вопрос / В. Мироненко // Бизнес. – 2017. – № 12. – С. 3.

Новікова, Н. Є. Менталітет як детермінанта формування політичної культури в Україні / Н. Є. Новікова // Наукові записки. – 2015 - Том 173. – С. 30-34.

Сидорова, А. М. Влияние экономической ментальности на становление интеграционных процессов / А. М. Сидорова // Журнал институциональных исследований. – 2015. – Т. 7. № 2. – С. 58-83.

Очікування українців від запланованого підвищення мінімальних зарплат [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Центру Разумкова. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/InfoMinZarpl1116.pdf.

Пасінович, І. І. Структурна політика як системоутворюючий елемент соціально-економічної політики держави / І. І. Пасінович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 4 (114). – С. 31-36.

Прутська, О. О. Особливості економічної поведінки в перехідній економіці України (інституціональний підхід): автореф. дис. … докт. екон. наук : спец. 08.01.01 / О. О. Прутська. – Київ, 2004. – 26 с.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць