АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена В’ячеславівна Товстиженко Чернігівський національний технологічний університет
  • Діана Вадимівна Пустовойт Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

інвестиційна діяльність, страхова компанія, державне регулювання, страхові резерви та активи, страхування

Анотація

У статті визначено сутність інвестиційної діяльності страхових компаній, проаналізовано інвестиційну діяльність страховика та виявлено позитивні зміни в формуванні активів та страхових резервів страхових компаній. Також розкрито основні проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній та сформульовано рекомендації щодо їх вирішення.

Біографії авторів

Олена В’ячеславівна Товстиженко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Діана Вадимівна Пустовойт, Чернігівський національний технологічний університет

студентка фінансово-економічного факультету

Посилання

Про страхування: Закон України від 7.03.1996 р. № 85/96 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр.

Залєтов О. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / О. Залєтов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2016. - № 3 (180). – С. 25-32.

Тищук, Т. Інвестиційна діяльність страхових компаній [Електронний ресурс] / Т. Тищук, О. Іванов // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/739/.

Овчаренко, Т. С. Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження / Т. С. Овчаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія ―Економіка‖. – 2011. – № 121–122. – С. 33–38.

Показники діяльності з видів страхування за 2011–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. dfp.gov.ua/.

Субачов, І. Т. Особливості інвестиційної діяльності страхових організацій / І. Т. Субачов // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. – 2003. – С. 92-95.

Янов, В. Э. Инвестиционная деятельность страховых компаний: принципы организации, регулирование и оптимизация : автореф. дис. канд. экон. наук / В. Э. Янов. – СПб., 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://symixins.narod.ru/afi07.htm.101.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ