АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Олена В’ячеславівна Товстиженко, Діана Вадимівна Пустовойт

Анотація


У статті визначено сутність інвестиційної діяльності страхових компаній, проаналізовано інвестиційну діяльність страховика та виявлено позитивні зміни в формуванні активів та страхових резервів страхових компаній. Також розкрито основні проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній та сформульовано рекомендації щодо їх вирішення.

Ключові слова


інвестиційна діяльність; страхова компанія; державне регулювання; страхові резерви та активи; страхування

Повний текст:

PDF

Посилання


Про страхування: Закон України від 7.03.1996 р. № 85/96 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр.

Залєтов О. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / О. Залєтов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2016. - № 3 (180). – С. 25-32.

Тищук, Т. Інвестиційна діяльність страхових компаній [Електронний ресурс] / Т. Тищук, О. Іванов // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/739/.

Овчаренко, Т. С. Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження / Т. С. Овчаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія ―Економіка‖. – 2011. – № 121–122. – С. 33–38.

Показники діяльності з видів страхування за 2011–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. dfp.gov.ua/.

Субачов, І. Т. Особливості інвестиційної діяльності страхових організацій / І. Т. Субачов // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. – 2003. – С. 92-95.

Янов, В. Э. Инвестиционная деятельность страховых компаний: принципы организации, регулирование и оптимизация : автореф. дис. канд. экон. наук / В. Э. Янов. – СПб., 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://symixins.narod.ru/afi07.htm.101.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць