МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Леонід Миколайович Клінцов, Володимир Іванович Гур’єв

Анотація


Проаналізовано характер зміни динаміки кількості підприємств України з 2010 по 2015 роки. Показано, що для якісного опису динаміки зміни кількості підприємств необхідно відокремити малі і мікро малі підприємства. Проведено моделювання динаміки кількості підприємств, отримані адекватні рівняння регресії для опису загальної динаміки кількості підприємств, динаміки великих, середніх, малих і мікромалих підприємств.

Ключові слова


підприємства; кількість; динаміка; рівняння регресії

Повний текст:

PDF

Посилання


Сугоняко, Д. О. Напрями розвитку менеджменту малих підприємств в Україні в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Д. О. Сугоняко // Ефективна економіка. - 2015. - № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4321.

Лапшин, В. І. Моделювання динаміки кількості малих підприємств в Україні / В. І. Лапшин, В. М. Кузніченко // Інноваційна інфраструктура України: стан та аналіз умов розвитку : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21 листопада 2015 р.). - Одеса : ЦЕДР, 2015. - С. 133-136.

Піскунова, О. В. Моделювання та управління розвитком малого підприємництва / В. В. Вітлінський, О. В. Піскунова // Вчені записки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2012. – № 14. –Ч. 1. – С. 261–268.

Лапшин, В. І. Динаміка кількості малих підприємств в Україні / В. І. Лапшин, В. М. Кузніченко, Т. В. Стеценко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С 867-870.

Атамас, П. Й. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс] / П. Й. Атамас. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/12250719/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/nedoliki_malogo_biznesu.

«Бізнес цього просто не потягне». Наталія Потапова, член Громадської Ради при ДФС України Посилання на джерело: https://vsim.ua/Groshi/zarplata-u-3200-griven-yaki-podatki-platitimut-privatni-pidpriemtsi-10568962.html.

Державна служба статистики України.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Батунер, Л. М. Математические методы в химической технике / Л. М. Батунер, М. Е. Позин. - Л. : Изд-во «Химия», 1971. - 824 с.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць