СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Оксана Вікторівна Кощій

Анотація


В статті розкриті сучасні завдання становлення соціальної відповідальності бізнесу з позицій багаторівневого підходу та відповідності міжнародним стандартам. Розглянуто зарубіжний досвід соціально-економічної адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями в межах успішних бізнес-структур.

Ключові слова


соціальна відповідальність бізнесу; міжнародні стандарти соціальної відповідальності ISO 26000; працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями

Повний текст:

PDF

Посилання


Авадаева, И. В. К вопросу о социальной ответственности бизнеса // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2006. – №2. – С. 14–22.

Булеев, И. П. Социальная ответственность бизнеса: теорія и практика: монография / И. П. Булеев, Н. Е. Брюхове-цкая, Е. В. Черных; Национальная академия наук Украины, Институт экономики промышленности, Донецкий университет экономики и права. – Донецк : Дон УЭП, 2008. – 136 с.

Бурега, В. Социально-адекватное управление: концептуализация модели: монографія / В. Бурега. – Донецк : Дон-ГУУ, 2005. – 171 с.

Бутко, М. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні / М. Бутко, М. Мурашко // Еконо-міка України. – 2009. – № 7. – С. 74–86.

Водницька, Н. В. Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу: автореф. дис… канд. екон. наук / Н. В. Водницька; Міністерство освіти і науки України, Харківський наці-ональний економічний університет. – Харків, 2008. – 23 с.

Грицина, Л. А. Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством: автореф. дис… канд. екон. наук / Л. А. Грицина; Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2009. – 20 с.

Грицюк, К. Люди з обмеженими фізичними можливостями та необмеженими здібностями [Електронний ресурс] / К. Грицюк. – Режим доступу: http://uk.theoutlook.com.ua/article/7251.

Зінченко, А. Г. Корпоративна соціальна відповідальність 2005–2010: стан та перспективи розвитку / А. Г. Зінченко, M. A. Саприкіна. – К. : Фарбований лист, 2010. – 56 с.

Керівництво із соціальної відповідальності ISO 26000 [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: www.iso.org.

Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. Harper & Row: N. Y.

Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July-August // bas.sagepub.com.

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman Publishing: London.

Post, J. E., Preston, L. E., Sachs, S. (2002). Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford University Press: Stanford.

«Johnson & Johnson» / Офіційний сайт: www.scjohnson-cis.com/.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць