ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Хмелевський Чернігівський національний технологічний університет
  • Альона Анатоліївна Бондарчук Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

трудовий потенціал, трудові ресурси, зайнятість, безробіття, ефективність

Анотація

Визначено необхідність підвищення ефективності використання трудового потенціалу в умовах нестабільної економічної ситуації в країні. Проаналізовано вплив нестабільної економічної ситуації на ефективність використання трудового потенціалу. Визначено перспективи розвитку використання трудового потенціалу України в сучасних умовах.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Хмелевський, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Альона Анатоліївна Бондарчук, Чернігівський національний технологічний університет

студентка кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Буряк, П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навчальний посібник / П. Ю. Буряк. – К. :ЦУЛ, 2004. – 223 с.

Глевацька, Н. М. Зайнятість населення України в умовах нестабільної економічної ситуації: основні проблеми і напрями їх вирішення / Н. М. Глевацька, В. А. Михайлович // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 176. – C. 7-15.

Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 356 c.

Дуда, С. Т. Трудовий потенціал України: проблеми зайнятості населення та шляхи їх подолання / С. Т. Дуда, М. М. Івасишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 185. – C. 125-128.

Кір’ян, Т. М. Сучасне формування продуктивної зайнятості населення України та підвищення конкурентоспроможності робочої сили в умовах глобалізації / Т. М. Кір’ян // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т. 2. – C.10-13.

Козар, В. В. Використання трудового потенціалу в умовах глобалізації світового ринку праці / В. В. Козар, Г. Г. Старостенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №22. – С. 21-28.

Мартіянова, М. П. Дослідження основних підходів до визначення поняття “трудовий потенціал” / М. П. Мартіянова, Я. С. Яцун // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 7. Ч. 3. – С.111-114.

Міжнародний кадровий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hh.ua/

Перепелюкова О. В. Формування та використання трудового потенціалу : монографія / О.В. Перепелюкова , І. В. Заблодська, О. О. Решетняк, І. М. Подсмашна; НАН України, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень. – Луганськ : Ноулідж, 2014. – 216 с.

Статистичний щорічник України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА