ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ

Сергій Миколайович Хмелевський, Альона Анатоліївна Бондарчук

Анотація


Визначено необхідність підвищення ефективності використання трудового потенціалу в умовах нестабільної економічної ситуації в країні. Проаналізовано вплив нестабільної економічної ситуації на ефективність використання трудового потенціалу. Визначено перспективи розвитку використання трудового потенціалу України в сучасних умовах.

Ключові слова


трудовий потенціал; трудові ресурси; зайнятість; безробіття; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Буряк, П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навчальний посібник / П. Ю. Буряк. – К. :ЦУЛ, 2004. – 223 с.

Глевацька, Н. М. Зайнятість населення України в умовах нестабільної економічної ситуації: основні проблеми і напрями їх вирішення / Н. М. Глевацька, В. А. Михайлович // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 176. – C. 7-15.

Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 356 c.

Дуда, С. Т. Трудовий потенціал України: проблеми зайнятості населення та шляхи їх подолання / С. Т. Дуда, М. М. Івасишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 185. – C. 125-128.

Кір’ян, Т. М. Сучасне формування продуктивної зайнятості населення України та підвищення конкурентоспроможності робочої сили в умовах глобалізації / Т. М. Кір’ян // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т. 2. – C.10-13.

Козар, В. В. Використання трудового потенціалу в умовах глобалізації світового ринку праці / В. В. Козар, Г. Г. Старостенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №22. – С. 21-28.

Мартіянова, М. П. Дослідження основних підходів до визначення поняття “трудовий потенціал” / М. П. Мартіянова, Я. С. Яцун // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 7. Ч. 3. – С.111-114.

Міжнародний кадровий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hh.ua/

Перепелюкова О. В. Формування та використання трудового потенціалу : монографія / О.В. Перепелюкова , І. В. Заблодська, О. О. Решетняк, І. М. Подсмашна; НАН України, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень. – Луганськ : Ноулідж, 2014. – 216 с.

Статистичний щорічник України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць