АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олена В’ячеславівна Товстиженко Чернігівський національний технологічний університет
  • Каріна Миколаївна Горбенко Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

пенсійна система, Пенсійний Фонд України, солідарна система, недержавне пенсійне забезпечення, пенсійний вік, трансферти

Анотація

У статті проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів пенсійної системи України. Проаналізовано сучасний фінансово-економічний стан і проблеми функціонування Пенсійного фонду України. Досліджено причини неефективного його функціонування. Висвітлено зростання економіко-демографічного навантаження на пенсійну систему.

Біографії авторів

Олена В’ячеславівна Товстиженко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, викладач кафедри фінансів, банків-
ської справи та страхування

Каріна Миколаївна Горбенко, Чернігівський національний технологічний університет

студентка фінансового-економічного факультету, навчально-науковий інститут економіки

Посилання

Александрова, Г. М. Сучасний стан пенсійної системи України [Електронний ресурс] / Г. М. Александрова, Ю. Б. Кондакова // Молодий вчений. - 2016. - № 6. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_4.

Про недержавне пенсійне забезпечення :Закон України №1057-IV від 7.07. 2003р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 47–48. – Ст. 372.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення пенсій різним категоріям осіб за єдиним законом : Проект Закону від 03.02.2016 № 2767 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55000.

Державна служба статистики України: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – К. : Держстат України, 1998-2017 – Веб-сайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua. – Мова укр., англ. – Назва з екрану.

Гошовська, В. А. Недержавне пенсійне забезпечення як нова парадигма соціальних гарантій в Україні / В. А. Гошовська // Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 січня 2003 р. / Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при РНБОУ, Українське агентство фінансового розвитку. - К., 2003. - 162 с.

МВФ предлагает увеличить пенсионный возраст, мы против – Рева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.liga.net/economics/2017/2/1/news/51760.htm.

Мельничук, В. Г. Пенсійна реформа: спроба № 3 / В. Г. Мельничук // Український тиждень. – 2015. - № 20. – С. 13-17.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ