№ 2(10) (2017)

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

РЕЛІГІЙНИЙ ХАРАКТЕР ОПІКИ НАД ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ В АРХАЇЧНІЙ ТА ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРАХ PDF
Ангеліна Олегівна Ангелова 007-015

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ PDF
Вікторія Миколаївна Горбач 016-021
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ PDF
Тетяна Миколаївна Децюк, Юлія Миколаївна Хижняк, Анатолій Володимирович Боровик 022-028
ПРАКТИЧНА ПАРАДИГМА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Сергій Валентинович Капустін 034-042
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ PDF
Іван Михайлович Силадій 072-078
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКІЙ РОДИНІ PDF
Лариса Анатоліївна Юда 117-123

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

РЕЛІГІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Наталія Анатоліївна Ємець, Катерина Олександрівна Спас 029-033
ІНФОРМАЦІЙНА СВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН І СКЛАДОВА КОМПОНЕНТА ІДЕОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
Микола Олексійович Кириченко 056-062
ЕЛЕМЕНТИ ІМПЕРСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ РОСІЇ PDF
Володимир Петрович Павленко, Ніна Дмитрівна Світайло 063-071
ПРОБЛЕМА ТІЛЕСНОСТІ СУБ’ЄКТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF (Русский)
Назил Виленович Хамитов, Светлана Владимировна Киселица, Олег Леонидович Деркач 095-102
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ PDF
Микола Миколайович Шевченко 103-111

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

ВІДНОШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИЙМАЮЧИХ ГРОМАД ДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ PDF
Світлана Миколаївна Задорожна, Ірина Гораціївна Карпова 043-055
СТРУКТУРОВАНА КАРТИНА СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В УКРАЇНІ У ВІДОБРАЖЕННІ ФОКУС-ГРУПОВОГО ІНТЕРВ`Ю (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНКРЕТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) PDF
Євген Володимирович Сірий 079-087
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ PDF
Катерина Миколаївна Тищенко 088-094
БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ PDF
Оксана Вячеславівна Шульга 112-116