Про журнал

Галузь та проблематика

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Державна реєстраційна служба України Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №21190-10990ПР від 19.01.2015р.

Науковий збірник  "Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія" включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.). 

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет (код ЄДРПОУ 05460798)

Головний редактор: Мельник Анатолій Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Заступники головного редактора: Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів; Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Відповідальний секретар: Мороз Наталія Вікторівна, заступник директора наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Члени редколегії: Чепелєва Наталія Василівна, академік Академії НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ;

Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ;

Говорун Тамара Василівна, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ;

Зайченко Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

Катаєв Станіслав Львович, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету, м. Запоріжжя;

Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Личковах Володимир Анатолійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін та українознавства Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри  соціальної роботи Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, завідувачка лабораторією соціально-дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ;

Москаленко Валентина Володимирівна, доктор філософських наук, професор, завідувач лабораторією соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ;

Пірен Марія Іванівна, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та кадрової політики Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці;

Савельєва Марина Юріївна, доктор філософських наук, професор, професор Центру гуманітарної освіти НАН України, м. Київ;

Скребець Василь Олексійович, доктор психологічних наук, професор, завідувач екологічної психології та психічного здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів;

Столяр Марина Борисівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та культурології, завідувач кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів;

Стрілець Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри  дошкільної та початкової освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів;

Тополь Ольга Володимирівна, доктор філософських наук, профессор кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Дем’яненко Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціології і психології, соціального та особистісного самовизначення Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Коленіченко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Мазур Тамара Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології і психології, соціального та особистісного самовизначення Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Ревко Альона Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Скорик Тамара Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Федоренко Володимир Миколайович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології і психології, соціального та особистісного самовизначення Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Шакун Наталія Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних дисциплін та українознавства Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Афанасакі Лучія, доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету університету Крита, м. Ретимнон, Греція;

Карпінський Адам, доктор філософських наук, професор, професор Гданського університету, Польща;

Судоргін Олег Анатолійович, доктор політичних наук, декан факультету «Соціальні технології» Орловського філіалу Російської Академії народного господарства та народної служби при Президенті РФ, Росія;

Харченко Анатолій Антонович, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри «соціальної роботи і педагогіки професійної діяльності» Орловського філіалу Російської Академії народного господарства та народної служби при Президенті РФ, Росія.