Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

Рік заснування: 2012

Тематика: У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Реферативні бази даних: Index Copernicus International.

ISSN: 2412-1185.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21190-10990ПР.

Включено до Переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.

Спеціальність ДАК: філософія.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет (код ЄДРПОУ 05460798)

Головний редактор: Мельник Анатолій Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Заступники головного редактора: Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Відповідальний секретар: Мороз Наталія Вікторівна, заступник директора наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Адреса редакції: 14037,м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ. 

Телефон: (0462) 72-40-75

E-mail: problems_of_social_work@ukr.net

Адреса сайту видання (URL): http://socialresearch.stu.cn.ua

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1(13) (2019): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПЕРФЕКЦІОНІЗМ У ПЛОЩИНІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ PDF
Ганна Леонідівна Чепурна 079-086

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ПРЕВЕНТИВНА ПРОФІЛАКТИКА ВИГОРАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ’Я СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПСИХОЛОГІВ PDF
Наталія Вікторівна Коляда, Наталія Миколаївна Теслик, Сергій Миколайович Король 007-012
КОНОТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ҐЕНДЕРУ І СТАТІ У ФЕМІНІСТИЧНИХ СТУДІЯХ PDF
Наталія Дмитрівна Ковальчук, Наталія Валеріївна Шакун, Ольга Євгеніївна Мельник 013-020
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Анна Вікторівна Вербицька, Ольга Василівна Василенко 021-028
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМЛИВОСТІ У СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ PDF
Надія Сергіївна Левицька, Тетяна Миколаївна Децюк 029-036
ДЕФІНІЦІЯ КАТЕГОРІЇ «СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ»: ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ PDF
Наталія Іванівна Кривоконь 037-045
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Марина Євгеніївна Лещенко 046-051
ПІДЛІТКОВА ГРУПА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Валентина Володимирівна Москаленко, Катерина Володимирівна Максьом 052-064
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ В КОНТЕКСТІ ЇХ РОЛІ У ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ PDF
Вікторія Миколаївна Філіпович 071-078
ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Володимир Володимирович Черняков, Олександр Михайлович Дудоров, Володимир Петрович Самійленко 087-092

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВИХ ПЕРЕКОНАНЬ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ PDF
Любов Іванівна Мульована, Тетяна Сергіївна Острянко 065-070