Редакційний штат

Мельник А. І.

доктор філософських наук, професор
 (головний редактор) (Чернігів, Україна);

Сила Т. І.

кандидат психологічних наук, доцент 

(заступник головного редактора) (Чернігів, Україна);

Ємець Н. А.

кандидат філософських наук, доцент

(заступник головного редактора) (Чернігів, Україна);

Мороз Н. В.

директор наукової бібліотеки ЧНТУ

(відповідальний секретар) (Чернігів, Україна);

Стрілець С. І.

доктор педагогічних наук, професор(Чернігів, Україна);

Янченко Т. В.

доктор педагогічних наук, доцент (Чернігів, Україна);

Коленіченко Т. І.

кандидат педагогічних наук (Чернігів, Україна);

Говорун Т. В.

доктор психологічних наук, професор (Люблін,Польща);

Кривоконь Н. І.

доктор психологічних наук, професор (Чернігів, Україна);

Максимова Н. Ю.

доктор психологічних наук, професор (Київ, Україна);

Чепелєва Н. В.

доктор психологічних наук, професор (Київ, Україна);

Бевз Г. М.

доктор психологічних наук, доцент (Київ, Україна);

Мазур Т. В.

кандидат психологічних наук, доцент (Чернігів, Україна);

Пірен М. І.

доктор соціологічних наук, професор (Чернівці, Україна);

Сандал Я.-У.

доктор філософії, професор (Фінстадйордет, Норвегія);

Афанасакі Л.

доктор філософських наук, професор (Ретимнон, Греція);

Герасимова Е. М.

доктор філософських наук, професор (Київ, Україна);

Карпінський А.

доктор філософських наук, професор (Гданськ, Польща);

Москаленко В. В.

доктор філософських наук, професор (Київ, Україна);

Савельєва М. Ю.

доктор філософських наук, професор (Київ, Україна);

Столяр М. Б.

доктор філософських наук, професор (Чернігів, Україна);

Хоменко І. В.

доктор філософських наук, професор (Київ, Україна);

Шакун Н. В.

кандидат філософських наук, доцент (Чернігів, Україна);

Ревко А. М.

кандидат економічних наук, доцент (Чернігів, Україна);