ПРАКТИЧНА ПАРАДИГМА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Сергій Валентинович Капустін Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

людина, культура, освіта, виховання, світогляд, компетенції

Анотація

Автор підкреслює, що дієвість світогляду забезпечується практичною участю особистості у значимих доступних їй державних і суспільних справах; практичні заняття з громадянського виховання, проведення публічних заходів і створення в навчальному закладі активної діяльнісної атмосфери зарекомендували себе в розвинених країнах в якості ефективних інструментів прищеплення дітям і молоді ідеалів демократизму, поваги до прав людини і цивілізованої, толерантної комунікації.

Біографія автора

Сергій Валентинович Капустін, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

аспірант

Посилання

Mitra, D. L. Civic education in the elementary grades: Promoting student engagement in an era of accountability / Dana L. Mitra, Stephanie Serriere. – New York : Teachers College Press, 2015. – 174 p.

Ліхневська, Т. А. Шляхи та методи громадянського виховання американської молоді / Т. А. Ліхневська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 36. – С. 338 – 342.

Рехтета, Л. О. Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності: : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Любов Рехтета. – К., 2003. – 3 с.

Вербицька, П. В. Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Поліна Вербицька. – К., 2010. – 41 с.

Бабкіна, М. І. Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Майя Бабкіна. – К., 2009. – 23 с.

Корнейко, А.О. Громадянська компетентність як складова патріотичного виховання молоді: зміст, структура, особливості формування / А. О. Корнейко, М. М. Корнейко // Педагогічний пошук. – 2016. – № 3 (91). – С. 14 – 18.

Пометун, О. Теоретичні засади формування громадянської компетентності учнівської молоді / О. Пометун // Управління школою. – 2005. – №8 (92). – Березень. – С. 5 – 8.

Нестеренко, Т. Громадянська компетентність учнів як складова громадянської освіти в початковій школі / Тамара Нестеренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 4. – С. 179 – 182.

Журова, В. Г. Формирование гражданской компетентности студентов / В. Г. Журова // Педагогическое образование и наука. – 2009. - № 12. - С.19-21.

Шахрай В. М. Громадянська компетентність особистості як проблема сучасного суспільства / В.М. Шахрай // Український соціум. – 2008. – № 2. – С. 123 – 135.

Стребна, О. В. Підготовка вчителів початкових класів у післідипломній освіті до громадянського виховання учнів у позаурочній діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Стребна. – Чернігів, 2011. – 24 с.

Малахова, С. Розвиток соціальної та громадянської компетентностей старшокласників засобами телекомуніка-ційних проектів / Світлана Малахова, Тетяна Апалькова, Наталія Фокіна // Рідна школа. – 2013. – № 12, грудень. – С. 61 – 65.

Громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад. : З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 128 с.

Москаленко, Ю. Патріотизм як суспільна та індивідуальна цінність (історико-філософський аспект) / Юрій Москаленко // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 57 – 59.

Корицький, В. П. Сучасний стан організації національного виховання в системі освіти / В. П. Корицький // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – 2013. – Вип. 192. – Частина 1. – С. 254 – 258.

Абрамчук, О. В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів: монографія / О. В. Абрамчук, М. М. Фіцула.  Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 147c.

Петронговський, Р. Ф. Формування патріотизму старшокласників у позанавчальній виховній діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Р. Ф. Петронговський. – К., 2002. – 19 с.

MacMullen I. Civics Beyond Critics: Character Education in a Liberal Democracy / Ian MacMullen. – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 275 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ