ВІДНОШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИЙМАЮЧИХ ГРОМАД ДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Світлана Миколаївна Задорожна, Ірина Гораціївна Карпова

Анотація


Досліджено особливості відношення місцевого населення до переселенців з АР Крим та Донбасу на основі даних соціологічного опитування жителів місцевої громади; проведено порівняння із загальноукраїнськими реаліями; визначено переваги від перебування переселенців для приймаючих громад; запропоновано шляхи прискореної інтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевої громади, доведена доцільність використання отриманих результатів місцевою владою, громадським сектором для розробки та реалізації відповідних програмних заходів, формування місцевих бюджетів в умовах поглиблення децентралізації влади.

Ключові слова


переселенці; внутрішньо переміщені особи; приймаючі громади; інтеграція; соціологічне опитування; програмні заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Гудвін Гілл Г.С. Статус біженця в міжнародному праві / Г.С. Гудвін Гілл. – М., 1997. – 648 с.

Внутрішньо переміщені особи / УВКБ ООН (The UN RefugeeAgency) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/ 1293-vnutrishno-peremishcheni-osobi.

Керівні принципи з питань внутрішнього переміщення / Агенство ООН у справах біженців (UNHCR) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unhcr.org.ua Guiding Principles on Internal Displacement.pdf – 27 с.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон Украъни / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст.1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18

Глобальные тенденции: принудительное перемещение – 2016 (Доклад ООН) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://www.unhcr.org/5943e8a34

Середа, Ю. В. Cоціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні / Ю.В. Середа // Український соціум. – 2015. – №3 (54) – С. 29-41.

Ставлення населення України до внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму. Результати опитування громадської думки. – К. : КІС, 2016. – 40 с.

Проблеми внутрішньопереміщених осіб в Україні та шляхи їх вирішення: науково-практичний круглий стіл (м. Чернігів, 23 травня 2017 р.): тези доповідей. – Чернігів : ЧНТУ, 2017.– 100 с.

ЗМІ про переселенців: стигматизації поменшало, але й уваги теж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards

Міграція в Україні: Цифри і факти. – МОМ в Україні. – 32 с.
Copyright (c) 2018 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.