БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Оксана Вячеславівна Шульга

Анотація


В статті розглядаються проблеми молодіжного безробіття, зокрема визначені особливості безробіття серед молоді та причини його виникнення. Доводиться, що молодь являє собою особливу категорію, яка потребує державних гарантій щодо працевлаштування. Автором детально аналізуються наслідки безробіття серед молоді. Визначаються механізми регулювання проблеми безробіття серед молоді. Велика увага приділена відповідності якості освіти молоді та вимог роботодавців до своїх працівників.

Ключові слова


безробіття; молодь України; підтримка підприємницької діяльності; підвищення конкурентоздатності молоді

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закону України від 5 лютого 1993 № 2998-XII.Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2998-12.

Ревко, А. Н. Экономические факторы воспроизводства человеческого потенциала молодежи Украины / А. Н. Ревко // Интеграция науки и практики в социальной работе: материалы II международной научно-практической конференции. – Москва : Изд-во ОФ РАНХиГС, 2014. – С. 176-181.

Діденко, Н. В. Проблема та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві / Н. В. Діденко, О. Ф. Родак // Економіка і держава. – 2016. – № 4. – С. 81-84.

Іваницька, С. Проблема безробіття молоді України / С. Іваницька, І. Мороховець // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 5. – C.15-17.

Чатченко, Т. В. Молодіжне безробіття як одна з визначальних проблем соціально-економічного розвитку України та шляхи його вирішення / Т. В. Чатченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 14. – С. 250-253.

Куліш, Н. В. Проблеми та наслідки молодіжного безробіття / Н. В. Куліш // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 19. – С. 169-176.

Федоренко, В. Г. Євроінтеграція, економіка і ринок праці в Україні / В. Г. Федоренко, Ю. Б. Пінчук // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 1. – С. 13-15.

Іванова, Т. М. Напрями подолання молодіжного безробіття в України: регіональний аспект / Т. М. Іванова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. - № 6. – С. 94-97.

Леган, І. М. Чинники впливу на конкурентоспроможність молоді на ринку праці / І. М. Леган // Сталий розвиток економіки. – 2013. - № 2. – С. 299-304.
Copyright (c) 2018 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.