№ 1(7) (2016)

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ PDF
Аліна Олександрівна Ходжаян, Богдан Олександрович Ганжа 5-14
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ АГРОПРОМИСЛОВІ ФОРМУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Анатоліївна Косач 15-18
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ PDF
Галина Ігорівна Рябуха, Сергій Віталійович Кульпінський 19-25
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НАЙМАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Ксенія Юріївна Котляревська 26-32
ПРОГНОЗУВАННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ PDF
Маргарита Олександрівна Омеляненко 33-42

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Євген Валерійович Смирнов, Ольга Петрівна Смирнова 43-51

ІННОВАЦІЇ

КРАУДФАНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко 52-60

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Лариса Олексіївна Коваленко, Вікторія Олександрівна Лук’яненко 61-66
СПРЕД КРИВОЇ ДОХІДНОСТІ ЗА ОВДП ЯК ПРЕДИКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ PDF
Сергій Віталійович Кульпінський 67-72
ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Ганна Тимофіївна Карчева, Андрій Юрійович Тривайло, Василь Мирославович Сорока 73-80
МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Володимирович Бондаренко 81-91

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Андріївна Марченко, Аліна Олегівна Деркач 92-97
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Віталійович Клімов 98-107
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Георгіївна Боронос, Лариса Олександрівна Рибіна 108-114