ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Ганна Тимофіївна Карчева ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Київ, Ukraine
  • Андрій Юрійович Тривайло ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Київ, Ukraine
  • Василь Мирославович Сорока ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Київ, Ukraine

Ключові слова:

страхування депозитів, фінансова стабільність, страхові резерви, ефективна система, відшкодування, механізм bail-in

Анотація

В статті розглянуто теоретичні та практичні засади побудови ефективної системи страхування депозитів. Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування систем страхування депозитів. Визначено напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Україні з врахуванням зарубіжного досвіду.

Біографії авторів

Ганна Тимофіївна Карчева, ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Київ

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та управління Інституту банківських технологій та бізнесу

Андрій Юрійович Тривайло, ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Київ

кандидат економічних наук, доцент, заступник директора Інституту банківських технологій та бізнесу

Василь Мирославович Сорока, ДВНЗ «Університет банківської справи» м. Київ

магістр Інституту банківських технологій та бізнесу

Посилання

Д’яконова, І. І. Теоретично-методологічні основи функціонуваннябанківської системи України: монографія / І. І. Д’яконова. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 400 с.

Головіна, Я. Реформування систем страхування депозитів у США та країнах ЄС під впливом сучасних кризових умов / Я. Головіна // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 113-126.

Смовженко, Т. Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів і методів / Т. Смовженко, І. Серветник // Банківська справа. – 2012. - № 5. – С. 59-75.

Основополагающие принципы для эффективных систем гарантирования депозитов [Электронный ресурс] : Базельский комитет по банковскому надзору. Международная ассоциация страховщиков депозитов. Июнь 2009 г.

Куліков, С. Г. Принципи ефективності систем страхування депозитів [Електронний ресурс] / С. Г. Куліков. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

Серпенінова, Ю. С. Відповідність національної системи гарантування вкладів фізичних осіб світовим стандартам ефективності / Ю. С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2014. - Вип. 38. - С. 240-249.

Скірка, А. Зарубіжний досвід функціонування світової ситсеми гарантування вкладів : уроки для України / А. Скірка // Світ фінансів. – 2016.- Вип. 1. – С. 74-85.

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zаkon2.rаdа.gov.uа/ lаws/show/ 4452-17.

Офіційний сайт ФГВФО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fg.org.uа.

Карчева, Г. Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України / Г. Т. Карчева; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 520 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА