ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Вікторія Георгіївна Боронос Сумський державний університет
  • Лариса Олександрівна Рибіна Сумський національний аграрний університет

Ключові слова:

фінансові важелі, державне регулювання, інноваційний розвиток, економічна систем, фінансове стимулювання

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність вдосконалення фінансових важелів державного регулювання інноваційних процесів на основі вивчення особливостей і факторів інноваційного розвитку розвинених країн та можливостей їх адаптації до українських реалій.

Біографії авторів

Вікторія Георгіївна Боронос, Сумський державний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування

Лариса Олександрівна Рибіна, Сумський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Посилання

Семеген, І. Світові лідері у сфері інновацій [Електронний ресурс] / І. Семеген // Free Voice Information Analysis Cen-ter – Режим доступу: http://iac.org.ua/svitovi-lideri-u-sferi-innovatsiy/.

Crazier, M. La Societe Bloquee. P., 1977. P. 57.

Пшик, Б. І. Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні / Б .І. Пшик // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип.26.6. - С. 61-67.

Мельникова, И. Стимулирование научно-инновационной деятельности: мировой опыт / И. Мельникова // Журнал международного права и международных отношений. - 2010. - № 3. - С. 89-93.

Желюк, Т. Л. Аналіз використання фіскального інструментарію в становленні інноваційної економіки / Т. Л. Желюк // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний. – 2015. – Том 22. – № 1. – С. 117-124.

Комплексна оцінка економічної ситуації в Україні у 2014-2015 рр. Частина 1: Загальна оцінка макроекономічної ситуації [Електронний ресурс] / Л. А. Українець, А. Яблонська, Ю. Кравець, Ю. Стасина // Free Voice Information Analysis Center – Режим доступу: http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Богер, В. О. Податкові стимули для інноваційної діяльності: втрачені можливості та перспективи [Електронний ресурс] / В. О. Богер // Ефективна економіка. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com. ua/ ?op=1&z=3817.

Андрійчук, Ю. А. Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Ю. А. Андрійчук. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24620/1/51-340-347.pdf.

Кадомцева, С. В. Стратегии фінансового стимулирования инновационного развития с развитой рыночной экономикой [Електронний ресурс] / С. В. Кадомцева. - Режим доступу: https://istina.msu.ru/publications/article/602799/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ