НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Лариса Олексіївна Коваленко, Вікторія Олександрівна Лук’яненко

Анотація


У статті обґрунтовано поняття механізму фінансової санації підприємств. Досліджено сутність санації, етапи фінансової санації, запропоновано систему санаційних заходів. Розглянуто нормативно-правові акти, якими регулюються справи про банкрутство та фінансова санація. Визначено основні підсистеми механізму фінансової санації підприємств.

Ключові слова


санація; механізм фінансової санації; санаційні заходи; банкрутство

Повний текст:

PDF

Посилання


Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - ст. 440.

Малюська, Д. Процедура банкрутства в сучасних реаліях України / Інтернет-видання «Економічна правда» [Електронний ресурс] / Д. Малюська – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/03/1/ 583495/.

Банкрутство & Ліквідація «Найбільш збитковими в першій половині року виявилися промислові підприємства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankruptcy-ua.com/news/5160.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

ЗА ПІДСУМКАМИ 2015 РОКУ ЗБИТКИ ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» СКЛАЛИ МАЙЖЕ 102 МЛН ГРИВЕНЬ [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ПАТ «Чернігівгаз». – Режим доступу : https://cn.104.ua/ua/ for-clients/news/id/za-pidsumkami-2015-roku-zbitki-pat-chernigivgaz-sk18174.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць