НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Наталія Андріївна Марченко, Аліна Олегівна Деркач

Анотація


В статті проведено аналіз показників фінансової стійкості господарюючих суб’єктів промисловості. Виконано розрахунок найбільш інформативних та значущих аналітичних коефіцієнтів, які відображають основні аспекти фінансової стійкості, і доведено нестабільність фінансового стану вітчизняних підприємств промисловості в сучасних умовах. Виявлено основні причини розбалансування фінансової стабільності у промисловості України. Надані пропозиції щодо зміцнення та підвищення фінансової стійкості промислових підприємств.

Ключові слова


фінансова стійкість; фінансова стабільність; коефіцієнти фінансової стійкості; фінансова залежність; фінансова стабілізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз фінансової стійкості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.org/10-143270.html.

Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз : теорія та практика : навчально-методичний посібник / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 328 с.

Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності у 2000-2015 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/ibd/vozed/vozed_u.htm.

Донченко, Т. В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємств / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 1. – T. 1. - С. 23-27.

Загальна характеристика промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrmap.su/uk-g9/912.html, http://www.ukrstat.gov.ua/.

Кількість найманих працівників суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/osp/knp/knp_u/knp_u12.htm.

Кількість найманих працівників суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2014/fin/osp/knp/knp_u/knp_u15.htm.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності1 у 2010-2015 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ pr/orp_rik/_u15.htm.

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/sbp/sbp_u/sbp_4_12_u.htm.

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2013/fin/sbp/sbp_u/sbp_4_13_u.htm.

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2013/fin/sbp/sbp_u/sbp_4_14_u.htm.

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2014/fin/sbp/sbp_u/sbp_4_15_u.htm.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць