НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Наталія Андріївна Марченко Чернігівський національний технологічний університет
  • Аліна Олегівна Деркач Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

фінансова стійкість, фінансова стабільність, коефіцієнти фінансової стійкості, фінансова залежність, фінансова стабілізація

Анотація

В статті проведено аналіз показників фінансової стійкості господарюючих суб’єктів промисловості. Виконано розрахунок найбільш інформативних та значущих аналітичних коефіцієнтів, які відображають основні аспекти фінансової стійкості, і доведено нестабільність фінансового стану вітчизняних підприємств промисловості в сучасних умовах. Виявлено основні причини розбалансування фінансової стабільності у промисловості України. Надані пропозиції щодо зміцнення та підвищення фінансової стійкості промислових підприємств.

Біографії авторів

Наталія Андріївна Марченко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, страхування та банківської справи

Аліна Олегівна Деркач, Чернігівський національний технологічний університет

магістрант фінансово-економічного факультету

Посилання

Аналіз фінансової стійкості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.org/10-143270.html.

Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз : теорія та практика : навчально-методичний посібник / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 328 с.

Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності у 2000-2015 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/ibd/vozed/vozed_u.htm.

Донченко, Т. В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємств / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 1. – T. 1. - С. 23-27.

Загальна характеристика промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrmap.su/uk-g9/912.html, http://www.ukrstat.gov.ua/.

Кількість найманих працівників суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/osp/knp/knp_u/knp_u12.htm.

Кількість найманих працівників суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2014/fin/osp/knp/knp_u/knp_u15.htm.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності1 у 2010-2015 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ pr/orp_rik/_u15.htm.

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/sbp/sbp_u/sbp_4_12_u.htm.

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2013/fin/sbp/sbp_u/sbp_4_13_u.htm.

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2013/fin/sbp/sbp_u/sbp_4_14_u.htm.

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2014/fin/sbp/sbp_u/sbp_4_15_u.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ