СПРЕД КРИВОЇ ДОХІДНОСТІ ЗА ОВДП ЯК ПРЕДИКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Сергій Віталійович Кульпінський

Анотація


Аналізуються причини дисбалансів термінової ліквідності на фінансовому ринку України. Визначається роль кредитних спредів в активізації інвестицій в реальний сектор економіки. Оцінюється вплив зміни дохідностей за державними облігаціями на банківське кредитування. Пропонуються заходи ребалансування портфелю НБУ та впливу на структуру кривої дохідності за ОВДП.

Ключові слова


державні облігаці; ОВДП; спреди; крива дохідності; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Огляд банківського сектору. Жовтень 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/-category?cat_id=37591358.

Кульпинский, С. Моделирование изменений параметров монетарного регулирования на инвестиционное развитие в Украине / С. Кульпинский // Экономика и политика. – 2014. – № 2 (3). – С. 123–128.

Joyce, M. The economic impact of QE: Lessons from the UK / M. Joyce, , R. Tong Matthew, R. Woods, // Vox.Reserach-based Policy Analysis. – 1 Nov 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.voxeu.org/article/qe-working-evidence-uk.

Harvey, C. The Real Term Structure and Consumption Growth.// Journal of Financial Economics. #22, 1988. – pp. 305–333.

Esrella, A., Hardouvelis. The Term Structure as a Predictor of Economic Activity.// Journal of Finance. #47, 1991. – pp. 555–576.

Кульпінський, С. Напрями стимулювання інноваційного розвитку економіки через механізм монетарного регулювання // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 4. – С. 46–51.

Chan-Lau, G., Ivaschenko, I. The Corporate Spread Curve and Industrial Production in the United States. - IMF. WP/02/8. – 2002.

Кульпінський, С. В. Крива дохідності відсоткових ставок банків України як показник очікуваної економічної динаміки / С. В. Кульпінський // Бізнес-інформ. – 2009. – № 7. – С. 58–63.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць