ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ

Галина Ігорівна Рябуха, Сергій Віталійович Кульпінський

Анотація


У статті наведені перспективи та перешкоди експорту продукції галузі тваринництва до Європейського Союзу. Розглядається Угода про асоціацію між Україною та ЄС, а саме запровадження режиму автономних торгівельних преференцій, як можливість зростання експорту українських товарів. Аналізується вплив зменшення митних ставок та зміни валютного курсу на обсяг експорту товарів до ЄС. Ілюструється регресійна багатофакторна модель за даними показниками.

Ключові слова


експорт України до Європейського Союзу; галузь тваринництва; Угода про асоціацію; митні ставки; валютний курс

Повний текст:

PDF

Посилання


Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Тарифні квоти ЄС на імпорт з України: аналітична записка: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/PB_06_2015_ukr.pdf.

Європейська правда: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua-/articles/2016/01/26/7043904/view_print.

Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь [Електронний ресурс] / за ред. В. М. Гейця, Т. О. Осташко, Л. В. Шинкарук. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/282.pdf.

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://vet.gov.ua/node/1909.
Copyright (c) 2018 Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць