МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Дмитро Володимирович Бондаренко Національна бібліотека України ім В.І. Вернадського

Ключові слова:

валовий внутрішній продукт, дефіцит бюджету, модель оцінки фінансової безпеки країни, фінансова безпека України

Анотація

У статті запропонована математична модель фінансової безпеки України, відмінними рисами котрої є: застосування в якості основних характеристик фінансової безпеки показників ВВП (визначає матеріальну основу зростання вартості фінансових ресурсів) та дефіциту зведеного бюджету (вказує на стан державних фінансів як основи забезпечення суверенітету), взаємопов’язаність усіх включених параметрів, придатність до застосування в якості інструмента прогнозування та підтримки прийняття рішень. Крім того, модель складена на основі екстраполяції емпіричних даних за 2007-2015 роки.

Біографія автора

Дмитро Володимирович Бондаренко, Національна бібліотека України ім В.І. Вернадського

Головний бухгалтер

Посилання

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1277 від 29.10.2013 [Електронний ресурс]// Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id- =cf1a6236-2e54-49b5-9d46-894a4bcdf481 (дата звернення 26-05-2016).

Винниченко, Н. В. Оцінка стану фінансової безпеки в Україні / Н. В. Винниченко, О. М. Есманов // Економічний

часопис – ХХІ. – 2014. – № 3-4 (2). – С. 47-51.

Марина, А. С. Фінансова безпека України: проблеми та перспективи / А .С. Марина // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 7-8 (2). – С. 47-49.

Шемаєва, Л. Г. Методика оцінки рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України / Л. Г. Шемаєва, В. П. Онофрійчук // Проблеми науки. – 2012. – № 3. – С. 38-43.

Шемаєва, Л. Г. Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України / Л. Г. Шемаєва // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 116-122.

Абакуменко, О. В. Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України / О. В. Абакуменко, М. В. Литовченко. – Чернігів : ПАТ ПВК „Десна”, 2013. – 224 с.

Сухоруков, А. І. Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі // Банківська справа. – 2011. – № 4. – С. 13 – 32.

Чехович, Г. Т. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки країни та регіонів [Електронний ресурс] / Г. Т. Чехович // Ефективна економіка – 2013. – № 6. – Режим доступу : http://www.economy.-nayka.com.ua/?op=1&z=2437.

Виконання державного бюджету [Електронний ресурс] // Державна казначейська служба України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477 – Назва з екрана. – Дата перегляду : 03-07-2016.

Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна казначейська служба України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/ – Назва з екрана. – Дата перегляду : 19-05-2016.

Процентні ставки за кредитами та депозитами [Електронний ресурс] // Національний банк України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls – Назва з екрана. – Дата перегляду : 19-05-2016.

Лук’яшко, П. О. Державне регулювання продовольчого комплексу регіону : дис. канд. екон. наук. : 08.00.03 / Лук’яшко Павло Олександрович. – Чернігів, 2011. – 297 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА