№ 1(11) (2018)

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИРОДИ КАЗКОВИХ, МІФІЧНИХ І БІБЛІЙНИХ ПЕРСОНАЖІВ PDF (Русский)
Фідан Шахід гізі Аллахвердієва 007-012
ПАТРІОТИЗМ – ЦЕ ФЕНОМЕН ЧИ САМОСВІДОМІСТЬ НАЦІЇ? PDF
Оксана Миколаївна Артюшенко 013-018

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІЛОТІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У ПОЛЬОТІ
Ольга Олександрівна Галуненко 019-025
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ РИС СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО PDF
Марина Іванівна Захаріна 044-052
ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОВОЇ НАРАЦІЇ: ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ДРАМАТУРГІЇ МАРТІНА МАКДОНАХА PDF
Марина Василівна Каранда 053-060
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ КОНТУРИ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ, ПОШУКИ ТА ВИКЛИКИ PDF
Оксана Володимирівна Сіра 086-094
ВИБУДОВА ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ PDF
Євген Володимирович Сірий 095-103
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЗНАКОВОГО ВІДНОШЕННЯ «ОСНОВА ТА «ІНТЕРПРЕТАНТ» В СЕМІОТИЦІ У. ЕКО ТА Г. СОНЕССОНА PDF
Павло Юрійович Храпко 104-109

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

СТАН ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У МІСЦЕВІ ГРОМАДИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Миколаївна Задорожна, Ірина Гораціївна Карпова 026-035
ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ СУБʼЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Костянтин Володимирович Захаренко 036-043
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF (English)
Тетяна Іванівна Коленіченко, Катерина Юріївна Бойваленко 061-066
СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВІ ФОРМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
Оксана Олексіївна Кравченко 067-072
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА PDF (English)
Любов Федорівна Лєскова, Юлія Вікторівна Шевченко 073-078
СОЦІАЛЬНА РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF
Тетяна Іванівна Сила, Владислав Григорович Сила 079-085

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ІСТОРІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ІСТОРИЧНОМУ МОНІЗМУ PDF
Наталія Валеріївна Шакун 110-115