СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВІ ФОРМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Оксана Олексіївна Кравченко Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

Ключові слова:

соціальна політика, соціальний захист, соціальні послуги, соціальне обслуговування, соціальне забезпечення

Анотація

У статті схарактеризовано основні форми надання соціальних послуг – соціальне забезпечення та соціальне обслуговування у контексті здійснення соціального захисту з метою забезпечення права потребуючої людини на гідні умови життя. У ході аналізу нормативно-правової бази встановлено, що соціальне обслуговування охоплює собою всі інші види послуг, крім грошових виплат. Соціальне забезпечення спрямоване на матеріальне забезпечення певних категорій громадян у випадку втрати джерела до існування з метою вирівнювання соціального положення цих громадян у порівнянні з іншими членами суспільства.

Біографія автора

Оксана Олексіївна Кравченко, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Гончаров, В. О. Соціальне обслуговування як організаційно-правова форма соціального забезпечення : дис… доктора юридичних наук: 12.00.05 /Гончаров Володимир Олександрович. – К., 2011.

Дубич, К. В. Історія і теорія соціального забезпечення в України та за кордоном : навчальний посібник / К. В. Дубич. – Львів : «Магнолія 2006», 2017. – 272 с.

Закон України «Про соціальні послуги». – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15.

Кісіль, О. Ю. Загальні підходи до розуміння категорії «соціальне забезпечення» / О. Ю. Кісіль // Право і безпека. – 2011. – № 5 (42) – C. 176-180.

Ковальчук, Л. В. Соціальні послуги окремим категоріям споживачів: проблеми інституційної взаємодії /Л. В. Ковальчук // Молодий вчений. – 2016. – № 10 (37). - C. 381-384.

Социальная защита : курс лекций / Новикова О. Ф., Амоша А. И., Лукьянченко Н. Д. и др. – Донецк : ИЭП АН Украины, 1992. – 177 с.

Устинов, С. О. Співвідношення термінів "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" /С. О. Устинов Юридична наука і практика. - 2011. - № 2. С. 90-95.

Ярошенко, І. С. Право соціального забезпечення : навч. посіб. / І. С. Ярошенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 232 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА