СОЦІАЛЬНА РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Тетяна Іванівна Сила, Владислав Григорович Сила

Анотація


Дослідження української громади, конкретизація її ролі в суспільних перетвореннях зумовлені пошуком ефективних стратегій суспільного поступу нашої держави. Проаналізовано роль українських громад в різних біфуркаційних точках суспільної самоорганізації українського народу. Обґрунтовується думка про те, що перебуваючи між Сходом і Заходом, зазнаючи зовнішнього впливу, українські землі розвинули свої власні, специфічні світоорієнтації, що вплинуло на соціальні практики їх самоорганізації. Встановлено, що соціальна роль громади розкривається у впливі на процеси державотворення та культурно-цивілізаційної ідентифікації.

Ключові слова


громада; влада; місцеве самоврядування; культурно-цивілізаційна ідентифікація; народовладдя; суспільна трансформація; суспільна самоорганізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія українознавства: Словникова частина. – Париж - Нью-Йорк : Молоде життя, 1955. – Т. 1. – С. 1-400. – Т. 2: Перевидання в Україні. – Львів, 1993.

Історія української культури : в 5-ти томах. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 3. – 1248 c. – С. 1118.

Шайгородський, Ю. Ж. та ін. Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія / Шайгородський Ю. Ж, Андрійчук Т. С., Дідух А. Я. [та ін.]; за заг. ред. Шайгородського Ю. Ж. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 148 с. – С. 15.

Історія української культури : в 5-ти томах. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 3. – 1248 c. – с. 241.

Галушко, О. Магдебурзьке право в Чернігові / О. Галушко // Сiверянський лiтопис. – 1995. – № 6. – С. 98-99.

Історія української культури : в 5-ти томах. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 3. – 1248 c. – с. 118.

Лившин А. Я. Власть и общество : диалог в письмах / А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. – Москва : РОССПЭН, 2002. – С. 175–189.

Цвєтков, В. В., Кресіна, І. О, Коваленко А. А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні : політико-правові детермінанти : монографія. – Київ : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 568 с.

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / А. В. Єрмолаєв [та ін.]. – Київ : НІСД, 2012. – 48 с.

Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа,. Т. Тимочко. – 2 вид. – К.; 2011. – 392 с.
Copyright (c) 2018 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.