ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ СУБʼЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Костянтин Володимирович Захаренко Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

людина, політика, інформація, культура, інформаційна безпека, суб’єкти інформаційної безпеки

Анотація

Аналізуються проблеми, суперечності та технології консолідації діяльності суб’єктів інформаційної безпеки. В статті розглядається вплив як внутрішніх, так і зовнішніх інформаційно-ідеологічних суб’єктів. Автор доводить, що під тиском інформаційної революції виникають загрози, які спричинюють необхідність упровадження різних засобів і технологій інформаційної безпеки. Їх функціонування покликані забезпечувати суб’єкти інформаційної безпеки – від окремих індивідів до соціальних інститутів, між якими має бути налагоджена належна взаємодія.

Біографія автора

Костянтин Володимирович Захаренко, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

кандидат філософських наук, здобувач

Посилання

Галлін Деніел С. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Деніел С. Галлін, Паоло Манчіні ; [пер. з англ. О. Насика]. ‒ К. : Наука, 2008. ‒ 320 с.

Вакулич, В. Державна інформаційна політика як механізм реалізації інформаційної функції сучасної держави / В. Вакулич, О. Бухтатий // Публічне управління: теорія та практика. ‒ 2014. ‒ Вип. 1. ‒ С. 97-107.

Шахов, В. Національний інтерес і національна безпека в геостратегії України / В. Шахов, В. Мадіссон // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. ‒ 2013. ‒ № 2. ‒ С. 44-56.

Рубан, Ю. Г. Україна як суб’єкт і об’єкт сучасних міжнародних інформаційних воєн / Ю. Г. Рубан // Стратегічні пріоритети. ‒ 2009. ‒ № 2(11). ‒ С. 5-9.

Малик, Я. Й. Забезпечення інформаційної безпеки України у контексті світового досвіду / Я. Й. Малик, О. І. Береза // Ефективність державного управління. ‒ 2012. ‒ Вип. 32. ‒ С. 20-27.

Нестеряк, Ю. В. Міжнародні критерії інформаційної безпеки держави: теоретико-методологічний аналіз / Ю. В. Нестеряк // Публічне управління: теорія та практика. ‒ 2014. ‒ Вип. 1. ‒ С. 62-67.

Бойченко, О. В. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів держав в галузі забезпечення інформаційної безпеки / О. В. Бойченко // Форум права. ‒ 2009. ‒ № 2. ‒ С. 56-62.

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів: У 6 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. – Т. 5. Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. ‒ К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. ‒ 328 с.

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність. ‒ Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? page=1&nreg=994_575.

Дзьобань, О. П., Пилипчук, В. Г. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти: Монографія / За заг. ред. проф. В. Г. Пилипчика. ‒ Харків : Майдан, 2011. ‒ 244 с.

Гіда, О. Ф. Фактори, що впливають на формування викликів національним інтересам України в інформаційному просторі / О. Ф. Гіда // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). ‒ 2013. ‒ № 2. ‒ С. 228-236.

Гіда, О. Ф. Щодо основних засад формування державної інформаційної політики / О. Ф. Гіда // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). ‒ 2013. ‒ № 1. ‒ С. 333-341.

Брижко, В. До питання сучасної інформаційної політики / В. Брижко // Вісник Академії управління МВС. ‒ 2009. ‒ № 2. ‒ С. 27-47

Ярошенко, А. О. Напрями модернізації української освітньо-інформаційної політики / А. О. Ярошенко // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. ‒ 2010. ‒ Вип. 3. ‒ С. 122-130.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА