№ 1(9) (2017)

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

Статті

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ОПІКИ НАД ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ PDF
Ангеліна Олегівна Ангелова 7-13
ГРАМАТИКА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ PDF (English)
Zorina Stanislavivna Vykhovanets 14-19
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПОШУК ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ В СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ельвіра Миколаївна Герасимова 20-26
СУЧАСНА ҐЕНДЕРНА ПАРАДИГМА: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Наталія Анатоліївна Ємець, Ольга Євгеніївна Мельник 27-33
ВИХОВАННЯ ВІЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ГОЛОВНОЇ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО PDF (English)
Maryna Ivanivna Zakharina 34-39
ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Тамара Василівна Мазур, Марина Євгеніївна Лещенко, Юлія Василівна Орешета 40-45
НАПРЯМИ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ PDF
Микола Васильович Міхайліченко 46-53
ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН З ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Алла Дмитрівна Мекшун, Тетяна Сергіївна Острянко 54-61
ПСИХОСЕМАНТИЧНА МІКРОСЕГМЕНТАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
Марина Євгеніївна Пуляєвська 62-69
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ЇЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Євген Володимирович Сірий 70-77
КРИТИКА ВИДОВИЩНО-РОЗВАЖАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ PDF
Андрій Вікторович Царенок 78-85
МОВНІ ЗАСОБИ ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ PDF
Людмила Анатоліївна Чабак 86-90
ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ PDF
Наталія Валеріївна Шакун 91-96
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВИХ ТРАДИЦІЙ PDF
Микола Миколайович Шевченко 97-104