ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ

Автор(и)

Ключові слова:

психологічна стійкість, важка життєва ситуація, самореалізація

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема психологічної стійкості особистості у важких життєвих обставинах, описуються основні підходи до поняття «психологічної стійкості». Аналізуються уявлення про психологічну стійкість у контексті різних теоретико-методологічних підходів. Психологічна стійкість визначається як цілісна, інтегральна якість особистості, що проявляється в здатності оптимально відображати дійсність в складних, в тому числі важких ситуаціях, що обумовлює готовність людини до дії в екстремальних і надзвичайних ситуаціях. Обґрунтована необхідність розробки системи спеціальних заходів, пов'язаних з формуванням психологічної стійкості людини у важких життєвих ситуаціях.

Біографії авторів

Тамара Василівна Мазур, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат психологічних наук, доцент

Марина Євгеніївна Лещенко, Чернігівський національний технологічний університет

старший викладач кафедри організації соціально-психологічної допомоги населенню

Юлія Василівна Орешета, Чернігівський національний технологічний університет

асистентка кафедри організації соціально-психологічної допомоги населенню

Посилання

Аршава, І. Ф. Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості людини : моногр. / І. Ф. Аршава, Е. Л. Носенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2008. – 468 с.

Леонтьев, Д. А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации / Д. А. Леонтьев // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Вып. 1 / под ред. Б. С. Братуся, Д. А. Леонтьева. М. : Смысл, 2002. - С. 56-65.

Маклаков, А. Г. Психологическое прогнозирование в экстремальных условиях деятельности / А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин // Вестник Санкт-Петербургского Университета. – 2009. – Вып. 4 серия 12 декабрь 2009. – С. 142-148.

Психология здоровья: учебник для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. - СПб. : ИТЕР, 2003. – 607 с.

Ребер, А. Большой толковый психологический словарь: в 2 т. / А. Ребер. – М. : Вече, 2003. – Т. 1. – 559 с.

Jimenez, B. M. Hardy personality as moderator variable of burnout syndrome in firefighters / Jimenez B. M., Natera N. I. M., Munoz A. R., Benadero M. E. M. // Psicothema. – 2006/8 – № 18 (3). – P. 413–418.

Kobasa, S. C. Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness / S. C. Kobasa // Journal of Per-sonality and Social Psychology, Vol. 37 (1), Jan 1979, - P. 1-11.

Maddi, Salvatore R., Khoshaba, Deborah M. Hardiness and Mental Health. Journal of Personality Assessment, 1994 Oct, v 63 (n 2) : 265-274.

##submission.downloads##