НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПОШУК ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Ельвіра Миколаївна Герасимова

Анотація


Сьогодні актуальним стає процес формування нових вимог до наукових інновацій соціально-економічних наук, їх широкого впровадження в структуру економіко-господарських відносин, матеріального та духовного виробництва. Відповідно змінюється характер історичної динаміки філософсько-методологічних концепцій пізнання економічного буття, в яких простежується тенденція формування своєрідного інтелектуального стилю та способів його прояву, до структури яких обов’язково включаються світоглядні ціннісні компоненти, тому метою даної статті стає дослідження національно-культурного простору економічної діяльності як пошук гармонізації та взаємодії в суспільстві.

Ключові слова


людина; суспільство; економічна діяльність; соціокультурні принципи; національно-культурний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Злупко, С. М. Персоналії і теорії української економічної думки / С. М. Злупко. – Львів : Євросвіт, 2002. – 528 с.

Кримський, С. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський.– К. : Вид. ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

Мочерний, С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів, 2001. – 397 с.

Чижевський, Д. Нариси філософії на Україні / Дмитро Чижевський. – К. : Орій, 1992. – 230 с.

Шевченко, В. І. Нарис філософської думки Чернігово-Сіверщини (ХІ – початок ХVІІ ст.) / В. І. Шевченко. – К. : Стилос, 1999. – 93 с.

Шевченко, В. І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії. Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії ВНЗ / В. І. Шевченко. – К. : Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – ІV, 244 с.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.