ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН З ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автор(и)

Ключові слова:

соціальна робота, соціальний працівник, соціальна сфера, професійна діяльність, зарубіжний досвід

Анотація

Досліджено та проаналізовано основні тенденції розвитку соціальної роботи в контексті підготовки фахівців соціальної сфери в економічно-розвинутих країнах. Автори зазначають, що для успішності процесів становлення і розвитку соціальної роботи і соціальної педагогіки в Україні величезне значення має вивчення, осмислення і адаптація досвіду, нагромадженого зарубіжними країнами, зокрема, країнами Західної Європи, США і Великою Бри-танією, в яких рівень послуг, що надаються соціальними працівниками перебуває на високому рівні. Дослідники аналізують основні тенденції розвитку та підготовки фахівців соціальної роботи в економічно-розвинутих країн. Відтак, що стосується загальних тенденцій, то слід зазначити інтегративний характер і міждисциплінарні зв’язки при підготовці фахівців з соціальної роботи. Найбільший вплив у процесі підготовки повинні мати наступні дисципліни: філософія, соціологія, психологія, педагогіка, антропологія, етика, медична підготовка, право. Характерною рисою процесу підготовки соціальних працівників є широке впровадження сучасних теоретичних концепцій, заснованих на ідеї інтегративності.

Біографії авторів

Алла Дмитрівна Мекшун, Чернігівський національний технологічний університет

старший викладач кафедри соціальної роботи

Тетяна Сергіївна Острянко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи

Посилання

Абашкина, Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині: монографія / Н. В. Абашкина. – К. : Вища школа, 1998. – 207 с.

Васюк, О. В.Професійна підготовка фахівців з соціальної роботи у Великобританії [Електронний ресурс] / О. В. Васюк // Зб. наук. пр. нац. акад. прик. служби України ім. Богдана Хмельницького. – К. : НУБіП України, Природничо- гуманітарний ННІ, 2011. – Режим доступу: elibrary.nubip.edu.ua›9536/3/O._Vasuck.pdf.

Вульфсон, Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б. Л. Вульфсон. – М. : Изд-во УРАО, 1999. – 208 с.

Горішна, Н. Професійна компетентність соціального працівника як складова його фахової підготовки / Н. Горішна // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2009. – № 16-17. – С. 114–117.

Капська, А. Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників / А. Й. Капська. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – № 15. – С. 12–16.

Малькова, З. А. Актуализация проблем воспитания в США / З. А Малькова // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 79-85.

Мельниченко, Б. Система шкільної освіти у Федеративній Республіці Німеччині / Б. Мельниченко // Історія в школі. – 2001. – № 5. – С. 17-21.

Пічкар, О. П. Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій Британії: автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.04./ О. П. Пічкар. – Тернопіль, 2002. – 24 с.

##submission.downloads##