ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН З ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Алла Дмитрівна Мекшун, Тетяна Сергіївна Острянко

Анотація


Досліджено та проаналізовано основні тенденції розвитку соціальної роботи в контексті підготовки фахівців соціальної сфери в економічно-розвинутих країнах. Автори зазначають, що для успішності процесів становлення і розвитку соціальної роботи і соціальної педагогіки в Україні величезне значення має вивчення, осмислення і адаптація досвіду, нагромадженого зарубіжними країнами, зокрема, країнами Західної Європи, США і Великою Бри-танією, в яких рівень послуг, що надаються соціальними працівниками перебуває на високому рівні. Дослідники аналізують основні тенденції розвитку та підготовки фахівців соціальної роботи в економічно-розвинутих країн. Відтак, що стосується загальних тенденцій, то слід зазначити інтегративний характер і міждисциплінарні зв’язки при підготовці фахівців з соціальної роботи. Найбільший вплив у процесі підготовки повинні мати наступні дисципліни: філософія, соціологія, психологія, педагогіка, антропологія, етика, медична підготовка, право. Характерною рисою процесу підготовки соціальних працівників є широке впровадження сучасних теоретичних концепцій, заснованих на ідеї інтегративності.

Ключові слова


соціальна робота;соціальний працівник; соціальна сфера; професійна діяльність; зарубіжний досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Абашкина, Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині: монографія / Н. В. Абашкина. – К. : Вища школа, 1998. – 207 с.

Васюк, О. В.Професійна підготовка фахівців з соціальної роботи у Великобританії [Електронний ресурс] / О. В. Васюк // Зб. наук. пр. нац. акад. прик. служби України ім. Богдана Хмельницького. – К. : НУБіП України, Природничо- гуманітарний ННІ, 2011. – Режим доступу: elibrary.nubip.edu.ua›9536/3/O._Vasuck.pdf.

Вульфсон, Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б. Л. Вульфсон. – М. : Изд-во УРАО, 1999. – 208 с.

Горішна, Н. Професійна компетентність соціального працівника як складова його фахової підготовки / Н. Горішна // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2009. – № 16-17. – С. 114–117.

Капська, А. Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників / А. Й. Капська. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – № 15. – С. 12–16.

Малькова, З. А. Актуализация проблем воспитания в США / З. А Малькова // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 79-85.

Мельниченко, Б. Система шкільної освіти у Федеративній Республіці Німеччині / Б. Мельниченко // Історія в школі. – 2001. – № 5. – С. 17-21.

Пічкар, О. П. Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій Британії: автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.04./ О. П. Пічкар. – Тернопіль, 2002. – 24 с.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.