ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ

Наталія Валеріївна Шакун

Анотація


В статті розглядаються питання тлумачення суспільства в українській філософії. Авторка вважає, що аналіз філософсько-методологічних питань функціонування українського суспільства сприятиме формуванню ефективних стратегій соціального пізнання і дасть можливість виокремити та достовірно ідентифікувати соціокультурні елементи суспільного буття українців в цілому. Обґрунтовується думка про те, що в українській філософії суспільство інтерпретується як складна система взаємодій, яка забезпечує подолання індивідуальної однобічності.

Ключові слова


суспільство; українська філософія; суспільне життя; культура; антропоцентризм; етноцентризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Драгоманов, М. П. Вибране. / Михайло Петрович Драгоманов. («…Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»), упор. та авт.. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. – Київ : Либідь, 1991. – 685 с.

Дрогобич, Ю. VERBA MAGISTRI: пророцтва і роздуми / Юрій Дрогобич. – Дрогобич : Вимір, 2001. – 343 с.

Ємець, Н. А. Гуманістичний вимір сталого місцевого розвитку / Н. А. Ємець, Н. В. Шакун // Сталий людський розвиток місцевих громад: Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» [уклад. М. А. Лепський, І. В. Дударева]; за заг ред. М. А. Лепського. – К., 2016. – С. 101-108.

Костомаров, М. І. Закон Божий ( Книга буття українського народу) / Микола Іванович Костомаров – К., Либідь, 1991. – 40 с.

Кулиш, П. Исторія возсоединенія Руси / Пантелеймон Александрович Кулиш – СПб. : Общественная польза, 1874. – Т. 3. – 374 с.

Локк, Дж. Два трактати про врядування / Дж. Локк. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001.

Слово о полку Игореве / под ред. Л.А. Дмитриева – СПб. : Наука, 2000. – Т. 4. XII век. – С. 254–267.

Українська література XIV – XVI століть: [Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори / Вступ. ст. і ред. В. Микитась; упоряд. В. Колосової. – К. : Наукова думка, 1988. – 600 с.

Франко, І. Я. Твори: У 50 т. / Іван Якович Франко. – К. : Наукова думка, 1986. – 45–574 с.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.