МОВНІ ЗАСОБИ ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

Людмила Анатоліївна Чабак

Анотація


Проаналізовано сутність політичних маніпуляцій та їх основні засоби (зокрема, засоби мовні). Визначено роль політичних міфів. Досліджено проблему прихованого інформаційно-психологічного впливу на людину за допомогою мовних засобів. Акцент зроблено на вивченні результатів застосування маніпуляції, процесу рецепції повідомлень, що транслюються маніпулятором в інформаційному просторі, а також переконань, цінностей, що формуються внаслідок маніпулятивного впливу. Обґрунтовано взаємозв’язок між очікуваннями суспільства, особи, результатом рецепції тексту та прихованими намірами маніпулятора.

Ключові слова


політична маніпуляція; мовні засоби; сприйняття; маніпулятивний вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. ― М. : АСТ, 2014. – 288 с.

Кассирер, Э. Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // Вестник МГУ. – 1990. – № 2. – С. 58–69.

Шиллер, Г. Манипуляторы сознанием: пер. с англ. / Г. Шиллер. – М. : Мысль, 1980. – 326 с.

Цуладзе, А. Политические манипуляции, или покорение толпы / А. Цуладзе. ― М. : Книжный дом "Университет", 1999. — 144 с.

Шейнов, В. Манипулирование и защита от манипуляций / Виктор Шейнов. – СПб. : Питер, 2014. – 304 с.

Роздабара, К. Д. Політична маніпуляція як об’єкт лінгвістичного дослідження / К. Д. Раздабара // Мова і культура. – 2011. – Вип. 14, т. 7. – С. 228–233.

Юр'єва, О. Г. Лінгвістичний вимір політичного маніпулювання: дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Олена Геннадіївна Юр'єва. — Донецьк, 2006. – 199 с.

Зірка, В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.02 "Російська мова" / В. В. Зірка. – К., 2005. – 32 с.

Крутько, Т. В. Мовна гра як спосіб досягнення прагматичного ефекту рекламного текcту / Т. В. Крутько // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К. : Логос, 2012. - С. 209-216

Посмітна, В. В. Особливості маніпулятивного мовного впливу у військових і правоохоронних періодичних виданнях України / В. В. Посмітна // Філологічні студії. – 2012. – Вип. 7. – С. 245–257.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.