№ 2 (6) (2015)

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМАТИКА САМОВИРАЖЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Зоріна Сергіївна Вихованець 7-12
ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО МОЖНОВЛАДЦЯ У «ФЕАТРОНІ» СВЯТИТЕЛЯ ІОАННА (МАКСИМОВИЧА) PDF
Марія Анатоліївна Загорулько 13-18
УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК ГУМАНІЗМ PDF
Світлана Володимирівна Киселиця 19-23
ФЕНОМЕН РЕСЕНТИМЕНТУ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Марина Володимирівна Ольховик 24-26
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК МЕТААНТРОПОЛОГІЯ: МЕТАТЕОРІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ І ФІЛОСОФІЯ БУДЕННОГО, ГРАНИЧНОГО ТА МЕТАГРАНИЧНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ PDF
Назіп Віленович Хамітов 27-41

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

КУРСОВА РОБОТА ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Микола Миколайович Букач 42-52
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО PDF
Марина Іванівна Захаріна 53-57
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF (English)
Тамара Василівна Мазур, Юлія Вікторівна Шевченко 58-61
СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Тетяна Сергіївна Острянко 62-71
ІЗОТЕРАПІЯ ЯК ВИД АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ PDF (English)
Тамара Володимирівна Скорик, Тамара Олексіївна Корогод, Анастасія Андріївна Ісаєнко 72-77

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

РОЛЬ МІСЦЕВИХ МЕДІА В УСПІШНОМУ РОЗВИТКУ ГРОМАД PDF
Надія Сергіївна Левицька, Марія Андріївна Стронська 78-83
СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Людмила Анатоліївна Чабак 84-89
ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УМОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ PDF
Альона Миколаївна Ревко, Юлія Олександрівна Рожкова 90-94

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ФЕНОМЕН ДВІЙНИЦТВА В МИСТЕЦТВІ: РОЗЩЕПЛЕНИЙ СУБ’ЄКТ НА МЕЖІ СВІТІВ PDF
Оксана Олександрівна Колотова 95-101
МИСТЕЦТВО І ЛІТЕРАТУРА ЯК ХУДОЖНЯ ЕТНОКУЛЬТУРОГРАФІЯ PDF
Володимир Анатолійович Личковах 102-106
ІСИХАЗМ У МОНАСТИРСЬКІЙ КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
Людмила Сергіївна Усікова 107-110
ЕТНОКУЛЬТУРОГРАФІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ РОМАНІ («МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ» ОКСАНИ ЗАБУЖКО) PDF
Ганна Станіславівна Фазулліна 111-115