СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМАТИКА САМОВИРАЖЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Зоріна Сергіївна Вихованець Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

особистість, технологічна реальність, віртуальна реальність, інформаційно-комунікативні технології, самовираження, самореалізація

Анотація

Сучасні технології масової комунікації постіндустріального суспільства відкривають безмежний простір для нових форм людського самовираження і самореалізації. Проблема торкається розуміння образу майбутнього людства, в якому інформаційні та комунікативні технології можуть істотно звузити або навіть замінити творчо-продуктивні аспекти свідомості. Якщо прийняти таку точку зору, то проблема ціннісно-творчої самореалізації особи потребує більш поглибленої тематики досліджень та відповідні теоретико-методологічні рішення, які нейтралізують технократичну дегуманізацію сучасної людини.

Біографія автора

Зоріна Сергіївна Вихованець, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

аспірант кафедри соціальної філософії та філософії освіти

Посилання

Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах “пост” / Ж.-Ф. Лиотар // Иностранная литература. – М., 1994. - № 1. – С. 12-17.

Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001. – 1040с.

Рубанець О.М. Інформаційне суспільство: когнітивний креатив постнекласичних досліджень / О.М. Рубанець. – К.: ПАРАПАН, 2006. – 420 с.

Тоффлер Элвин. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: ООО Фирма “Издательство АСТ”, 1999. – 482 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ