РОЛЬ МІСЦЕВИХ МЕДІА В УСПІШНОМУ РОЗВИТКУ ГРОМАД

Автор(и)

  • Надія Сергіївна Левицька Чернігівський національний технологічний університет
  • Марія Андріївна Стронська Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

ЗМІ, інформація, місцеві медіа, розвиток громади

Анотація

Дана робота присвячена вивченню особливостей впливу місцевих засобів масової інформації на розвиток громад. Здійснюється аналіз важливості співпраці громади із медіа. Емпірично досліджується загальна зацікавленість інформаційним наповненням медіа джерела, рівень довіри/недовіри до них, рівень висвітлення проблем громади та конструктивний та деструктивний аспекти впливу ЗМІ.

Біографії авторів

Надія Сергіївна Левицька, Чернігівський національний технологічний університет

асистент кафедри соціальної роботи

Марія Андріївна Стронська, Чернігівський національний технологічний університет

студентка 4-го курсу факультету соціальної роботи

Посилання

Абрамов Л.К. Центр місцевої активності для розвитку громади / Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова – Кіровоград : ІСКМ, 2012. – 144 с.

Полуйко В. Основи розвитку громади: Навчальний посібник / В. Полуйко, П. Лазарчук //. Західноукраїнський ресурсний центр. - Львів: ЗУРЦ, 2002.

Конституция Украины: [принята на 5–й сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года]. – [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Політологія / [за ред. О.І. Семківа]. – Львів: Світ, 1994. – 592 с.

Все про медіа регіонів України: в рамках проекту " Громадська експертиза. Свобода слова" / [А. Петренко, Д. Новаківська, П. Жук та ін.]. – К. : Центр "Суспільство", 2000 . – 151 с.

Іванов В.Ф. Соціологічні дослідження аудиторії мас-медіа [Електронний ресурс] / В.Ф. Іванов - Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php ? ct=article&article=1280.

Хакcли О.О дивный новый мир [Електронний ресурс] / О. Хаксли - Режим доступу: http://reeed.ru/lib/books/.

Чекмишев О. Сучасне правове поле діяльності засобів масової інформації / Чекмишев О. // Сучасна українська журналістика: поняттєвий апарат. – К., 1999 – С. 18.

Медіаринок 2013 року, Тиждень ЮА – [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://tyzhden.ua/

Міщенко М. Українці найбільше довіряють ЗМІ та церкві, найменше - банкам і партіям [Електронний ресурс] / М. Міщенко - Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php

CBA Project experience replication in Chernivtsi region – [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.cba.org.ua/

Проектний документ "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза - ІІ" [Електронний ресурс] - Режим доступ: https://www.facebook.com/cbaproject

Лісіцина Д.В. Ресурсний центр, Місцевий розвиток, орієнтований на громаду [Електронний ресурс] / Д.В. Лісіцина –: - Режим доступу: http://vesele.org.ua/obrazovanie/sh2/260-misceviy-rozvitok.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА