ФЕНОМЕН ДВІЙНИЦТВА В МИСТЕЦТВІ: РОЗЩЕПЛЕНИЙ СУБ’ЄКТ НА МЕЖІ СВІТІВ

Оксана Олександрівна Колотова

Анотація


У статті досліджується феномен двійництва та його реалізація в мистецтві.Встановлюється, що двійництво – художній прийом, який виконує смислотворчі та формотворчі функції, генетично виріс з міфології та особливої популярності набув у творчості передромантиків, романтиків, постмодерністів та в масовій культурі. У публікації виокремлені та проаналізовані такі модифікації феномену двійництва в художньому творі: герой та його alter ego, інкорпороване у фізичну оболонку; внутрішнє, психологічне «двійництво» суб’єкта; персонажі-близнюки, персонажі-клони; спосіб групування дійових осіб, при якому один герой «віддзеркалює» певні якості іншого; мотив «двосвіття» та блукання персонажів поміж реальностями.

Ключові слова


феномен двійництва; ідентичність; Інший; alter ego; «двосвіття»; романтизм; експресіонізм; постмодернізм; масова культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбань А. В. Персонаж-тінь у творах Лесі Українки та В.Винниченка: дублювання та самототожність /А. В. Горбань // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2001. – № 7. – С. 38-41.

Підмогильний В. Місто : роман / Валер’ян Підмогильний. – Х. : Ранок ; Веста, 2005. – 256 с.

Рябий В. М. Варта трав. [Вісім збірок поезій] / Василь Михайлович Рябий. - Чернівці-Ужгород : Буковинський журнал - Карпатський край, 2004. - 238 с.

Slethaug G. E. The Play of the Double in Postmodern American Fiction / G. E. Slethaug – Carbondale : Southern

Illinois, 1993. – 248 p.
Copyright (c) 2015 Чернігівський національний технологічний університет,2015