ФЕНОМЕН РЕСЕНТИМЕНТУ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Марина Володимирівна Ольховик

Анотація


Стаття присвячена аналізу феномена ресентименту і можливості його функ ціонування у сучасному медіа просторі. Автор аналізує теорії ресентименту Фрідріха Ніцше і Макса Шелера та їхню трансформацію в системі сучасних соціально-комунікаційних технологій.

Ключові слова


ресентимент; соціальні комунікації; ідентичність; мережеве суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Адорно Т. Эстетическая теория / Т. Адорно. - М.: Республика, 2001. - 526 с.

Потапчук Т.В. Ідентичність: основні підходи до визначення сутності поняття / Т.В. Потапчук; [пер. з нім. А.Н. Малинкина]. // Вісник ППН України. Педагогіка і психологія. – К., 2009. – Вип. 3 (64). – С.14-21.

Пак Ч. Ресентимен, оценка, знание и социальное действие в учении Макса Шелера: опыт исследования социологии чувств / Черунг Пак. // Социолог.журн. - 1997. - №4. - С. 151-164.

Сибе Ш. Человек как мера: Учение Ницше о ресентименте / С. Шаап; [пер. с гол. О.Пархомовой]. – К.: Изд-во Жупанского, 2008. – 205 с.
Copyright (c) 2015 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.