Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.

ISSN 2223-1633 

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська,англійська

Засновник: ЧНТУ

О. І. Гонта доктор економічних наук, професор,
(головний редактор)

А. В. Кунденко кандидат економічних наук, доцент (відповідальний редактор)

Н. В. Мороз  відповідальний секретар

Телефон: (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1 (2015): ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС


Обкладинка