№ 2(12) (2018)

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ АРГУМЕНТАЦІЇ: НЕФОРМАЛЬНА ЛОГІКА VERSUS ФОРМАЛЬНА ДІАЛЕКТИКА PDF
Вікторія Леонідівна Бабюк 007-013
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ: ДОСВІД США PDF
Анна Вікторівна Вербицька, Тетяна Миколаївна Децюк, Надія Сергіївна Бушко 014-022
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Наталія Анатоліївна Ємець, Ольга Євгеніївна Мельник, Наталія Валеріївна Шакун 023-029
ВІДКРИТІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТУПНІСТЮ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Костянтин Володимирович Захаренко 030-035
ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ В. ЗЕНЬКОВСЬКИМ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ПАРАЛЕЛІ ІЗ СУЧАСНІСТЮ PDF
Марина Іванівна Захаріна, Алла Дмитрівна Мекшун 036-043
ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВИПУСКНИКІВ БАКАЛАВРАТУ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Людмила Анатоліївна Остапенко, Катерина Олексіївна Кальницька, Тамара Василівна Мазур 065-073
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Тетяна Сергіївна Острянко, Любов Федорівна Лєскова 074-080
ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАКОНОТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ PDF
Наталія Михайлівна Сімакова 081-087
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Оксана Іванівна Якимчук 088-095

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

ДУХОВНЕ ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ PDF
Василь Степанович Ігнатко 044-050
ТЕОРЕТИКО−МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ КОМБАТАНТІВ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Іванівна Коленіченко, Надія Сергіївна Левицька, Світлана Олександрівна Грицай 051-057
ДО ПИТАННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Олексіївна Кравченко 058-064